Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2021 z dne 28. 5. 2021

Kazalo

1805. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Ljubno, stran 5067.

  
Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) in 17. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 65/17) je Občinski svet Občine Ljubno na 14. redni seji dne 6. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Ljubno 
1. člen 
Občinski svet Občine Ljubno na predlog JP Komunala d.o.o. Mozirje, kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju Občine Ljubno, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode V Občini Ljubno za leto 2021.
2. člen 
Občinski svet Občine Ljubno potrdi ceno omrežnine oskrbe s pitno vodo, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera v skladu s spodnjo tabelo.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN <= 20
697
7,9707
20 < DN < 40
24
23,9120
40 <= DN < 50
0
79,7066
50 <= DN < 65
30
119,5599
65 <= DN < 80
0
239,1198
80 <= DN < 100
50
398,5330
100 <= DN < 150
0
797,0661
150 <= DN
0
1.594,1322
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno z zgornjo preglednico.
3. člen 
Občinski svet Občine Ljubno potrdi ceno omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode, ki je določena glede na zmogljivost priključka in s premerom vodomera v skladu s spodnjo tabelo.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
Premer vodomera
Faktor
Omrežnina v €/mesec
DN <= 20
384
11,1564
20 < DN < 40
9
33,4693
40 <= DN < 50
0
111,5645
50 <= DN < 65
30
167,3467
65 <= DN < 80
0
334,6934
80 <= DN < 100
50
557,8223
100 <= DN < 150
0
1.115,6446
150 <= DN
0
2.231,2893
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
4. člen 
Občinski svet Občine Ljubno potrdi ceno izvajanja javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ljubno, v višini 0,5293 EUR/m3 prodane vode.
Davek na dodano vrednost po stopnji 9,5 % ni zajet v ceni.
5. člen 
Občinski svet Občine Ljubno potrjuje začetek izvajanja javne službe povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ljubno s 1. 6. 2021.
6. člen 
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Ljubno, JP Komunala d.o.o. Mozirje, na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
7. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 6. 2021 naprej.
Št. 354-12/2021-5
Ljubno, dne 6. maja 2021
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik 

AAA Zlata odličnost