Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1458. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2021 dalje, stran 4192.

  
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA, 28/19, 189/20 – ZFRO), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15, 97/20) je Občinski svet Občine Tišina na 17. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2021 dalje 
1. člen 
Občinski svet Občine Tišina soglaša, da bo ekonomska cena storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2021 dalje znašala:
– od ponedeljka do sobote 20,96 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 16,76 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 4,20 EUR na uro;
– za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela prost dan 24,98 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 20,78 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 4,20 EUR na uro.
2. člen 
Kot osnova za plačilo cene storitve do upravičencev storitve Pomoč družini na domu se določi cena:
– v višini 8,38 EUR za efektivno uro od ponedeljka do sobote. Razlika do polne cene storitve 20,96 EUR, se krije iz subvencije iz proračuna RS (Zavod za zaposlovanje iz programa javnih del) v višini 0 EUR, iz subvencije Občine Tišina v višini 8,38 EUR za neposredno socialno oskrbo (50 %) in subvencijo v višini 4,20 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva;
– v višini 10,39 EUR za efektivno uro za nedeljo in za dan z zakonom določenim kot dela prost dan. Razlika do polne cene storitve 24,98 EUR, se krije iz subvencije iz proračuna RS (Zavod za zaposlovanje iz programa javnih del) v višini 0 EUR, iz subvencije Občine Tišina v višini 10,39 EUR za neposredno socialno oskrbo (50 %) in subvencijo v višini 4,20 EUR za stroške vodenja in jo bo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna na področju socialnega varstva.
3. člen 
Domu starejših Rakičan se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2021 dalje.
Z veljavnostjo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoči družini na domu od 1. 4. 2020 dalje (Uradni list RS, št. 113/20).
Št. 007-0019/2021-1
Tišina, dne 23. aprila 2021
Župan 
Občine Tišina 
Franc Horvat 

AAA Zlata odličnost