Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1449. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, stran 4183.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15, 68/19) je Občinski svet Občine Železniki na 17. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
1. 
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo 2021 za območje Občine Železniki in Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 2021 za območje Občine Železniki, ki ju je pripravila Občina Železniki – Režijski obrat.
2. 
Potrdijo se cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Železniki:
1. Oskrba s pitno vodo
1.1. Cena vodarine: 0,5079 EUR/m3
1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
 
DN < / = 20
4,1977 EUR/mesec
20 < DN < 40
12,5930 EUR/mesec
40 < / = DN < 50
41,9766 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
62,9649 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
125,9297 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
209,8829 EUR/mesec
100 < / = DN < 150
419,7658 EUR/mesec
150 < / = DN
839,5317 EUR/mesec
2. Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
2.1. Odvajanje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve odvajanja: 0,1355 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
 
DN < / = 20
5,1284 EUR/mesec
20 < DN < 40
15,3851 EUR/mesec
40 < / = DN < 50
51,2838 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
76,9257 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
153,8515 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
256,4191 EUR/mesec 
100 < / = DN < 150
512,8382 EUR/mesec
150 < / = DN
1.025,6764 EUR/mesec
2.2. Čiščenje odpadne vode, ki vključuje:
2.1.1. Cena storitve čiščenja: 0,5269 EUR/m3
2.1.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
 
DN < / = 20
4,0480 EUR/mesec
20 < DN < 40
12,1440 EUR/mesec
40 < / = DN < 50
40,4800 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
60,7201 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
121,4401 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
202,4002 EUR/mesec
100 < / = DN < 150
404,8005 EUR/mesec
150 < / = DN
809,6009 EUR/mesec
2.3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključuje:
2.3.1. Cena storitve greznice / male komunalne čistilne naprave: 0,2316 EUR/m3
2.3.2. Cena omrežnine:
premer vodomera
 
DN < / = 20
0,1558 EUR/mesec
20 < DN < 40
0,4673 EUR/mesec
40 < / = DN < 50
1,5578 EUR/mesec
50 < / = DN < 65
2,3366 EUR/mesec
65 < / = DN < 80
4,6733 EUR/mesec
80 < / = DN < 100
7,7888 EUR/mesec
100 < / = DN < 150
15,5776 EUR/mesec
150 < / = DN
31,1553 EUR/mesec
3. 
(1) Občina Železniki subvencionira ceno vodarine iz 2. člena tega sklepa, ki se nanaša na obvezno občinsko gospodarsko javno službo, ki jo izvaja Občina Železniki v okviru Režijskega obrata Občine Železniki, v višini 19,34 % stroškov cene storitve.
(2) Občina Železniki subvencionira ceno storitev odvajanja iz 2. člena tega sklepa, ki se nanaša na obvezno občinsko gospodarsko javno službo, ki jo izvaja Občina Železniki v okviru Režijskega obrata Občine Železniki, v višini 16,01 % stroškov cene storitve.
(3) Občina Železniki subvencionira ceno storitev čiščenja iz 2. člena tega sklepa, ki se nanaša na obvezno občinsko gospodarsko javno službo, ki jo izvaja Občina Železniki v okviru Režijskega obrata Občine Železniki, v višini 19,94 % stroškov cene storitve.
4. 
V cenah iz 2. člena tega sklepa davek na dodano vrednost (DDV) ni vključen.
5. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o potrditvi dveh Elaboratov o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb za leto 2020 – Režijski obrat št. 9000-3/2020-012 z dne, 29. 5. 2020.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2021.
Št. 9000-3/2021-012
Železniki, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar 

AAA Zlata odličnost