Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1448. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture, stran 4183.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 21. dopisni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture 
S tem sklepom se za javno kulturno infrastrukturo določi nepremičnino, ki je v lasti Občine Trebnje in je namenjena kulturi, in sicer parc. št. 737/9 v k. o. Čatež, na kateri se nahajata stavba št. 391 in dvorišče.
II 
Za javno kulturno infrastrukturo se določa tudi oprema v nepremičnini iz prejšnje točke, ki je v lasti Občine Trebnje in se uporablja za opravljanje kulturne dejavnosti.
III 
Nepremičnina iz točke I tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javna kulturna infrastruktura.
IV 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2021-3
Trebnje, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost