Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1447. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU ter določitev višine subvencije Občine Trebnje, stran 4182.

  
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO) in Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) ter 9. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14, 65/14) je Občinski svet Občine Trebnje na 21. dopisni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU ter določitev višine subvencije Občine Trebnje 
1. člen 
Občinski svet Občine Trebnje daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu«, ki znaša:
Stroški storitve pomoč 
družini na domu/uro
Celotni stroški storitve
Stroški strokovne priprave (oprostitev 
za uporabnika) 
plača občina
Stroški storitve 
brez stroškov strokovne priprave (osnova za določitev subvencije)
Subvencija občine 
70,11  %
Cena 
storitve 
za uporabnika 
29,89  %
ob delavnikih in sobotah
21,11 EUR
1,65 EUR
19,46 EUR
13,64 EUR
5,82 EUR
ob nedeljah
26,98 EUR
1,65 EUR
25,33 EUR
17,76 EUR
7,57 EUR
na dan državnega praznika
28,94 EUR
1,65 EUR
27,29 EUR
19,13 EUR
8,16 EUR
2. člen 
Stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora za 0,65 strokovnega delavca znašajo 2.183,25 EUR mesečno in se med občinami Trebnje, Mirna, Šentrupert in Mokronog - Trebelno razdelijo glede na dejansko število uporabnikov mesečno.
3. člen 
Stroški vodenja in koordiniranja neposredne oskrbe za 0,35 strokovnega delavca znašajo 2.975,60 EUR mesečno oziroma 2,25 EUR/uro za opravljeno uro.
4. člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu ter določitev višine subvencije Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 61/20), ki ga je občinski svet sprejel 30. 4. 2020.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. maja 2021.
Št. 122-36/2021
Trebnje, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Trebnje 
Alojzij Kastelic 

AAA Zlata odličnost