Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1444. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP Bž 20, na zemljiščih s parc. št. 375, 374/1, 374/2, vse k.o. 1623 – Jurjevica, stran 4179.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 17. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) je Občinski svet Občine Ribnica na 15. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP Bž 20, na zemljiščih s parc. št. 375, 374/1, 374/2, vse k.o. 1623 – Jurjevica 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za EUP Bž 20, na zemljiščih s parc. št. 375, 374/1, 374/2, vse k.o. 1623 – Jurjevica.
2. člen 
Dovoli se sprememba stavbnih zemljišč tako kot izhaja iz elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje AB JEREB d.o.o., Pod gozdom cesta V/32, 1290 Grosuplje, pod številko projekta P-300-17/20, z dne oktober 2020.
3. člen 
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen 
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 2215.
5. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0013/2020
Ribnica, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 

AAA Zlata odličnost