Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1439. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold, stran 4166.

  
Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 21. redni seji 15. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold 
1. člen 
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC), javne poti (s skrajšano oznako JP) in javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
Lokalne ceste v mestu Prebold in v drugih naseljih občine se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– v lokalne zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in
– v lokalne mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen 
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Prebold in ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah (s skrajšano oznako LC),
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, in sicer:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ): 
– mestne in krajevne ceste (LK): 
4. člen 
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek 
odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina
Dolžina v sosednji občini
1.
491000
491001
C 1351
Kranjčev mlin – Otavnik
C 423280
5176
2.
423280
423282
O 491001
Smreški vrh – Mrzlica
Z Mrzlica
3887
3.
490100
490102
C 490060
Roje – Šešče
C 490030
300
1118 m Žalec
4.
490030
490032
C 490240
Kaplja vas – Dolenja vas
C 1351
1142
5.
491010
491011
O 490033
Sv. Lovrenc – Šešče
O 490103
920
6.
490220
490222
C 1351
Zg. Prebold – Sv. Lovrenc
C 490030
1178
7.
490030
490031
C 0289
Šentrupert – Kaplja vas
C 490240
1065
8.
490280
490281
C 0289
Hrastje – Orla vas
C 225
559
1473 m Braslovče
9.
490240
490242
C 0289
Grajska vas – Kaplja vas
C 490030
1051
1819 Braslovče
10.
490030
490033
C 1351
Dolenja vas – Šešče
C 490100
3053
11.
490230
490231
O 490232
Dolenja vas – dvorec
C 1351
864
12.
490180
490181
C 490170
Spodnja hosta – Urankar
C 423290
623
6.462 m Tabor
13.
490130
490131
C 1351
Prebold – Marija Reka
C 991820
6742
14.
490100
490104
C 490080
Matke – Griže
C 490030
739
3040 m Žalec
15.
490100
490103
C 490030
Šešče – Matke
C 490080
2834
16.
490080
490081
C 490020
Zabukovica – Matke
C 490100
3482
4007 m Žalec
17.
423280
423281
C 1351
Podmeja – Smreški vrh
O 491001
643
18.
490030
490034
C 490100
Šešče – Griže
C 490020
1840
1610 m Žalec
19.
490130
490132
C 991820
Marija Reka – C 427
C 1351
2490
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini znaša 38.589 m (38,589 km).
5. člen 
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
a) zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina
1.
490230
490232
O 490231
dvorec – občina
O 490233
484
2.
490230
490233
O 490231
Prebold (center)
C 1351
43
Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih cest in zbirnih krajevnih cest (LZ) v občini znaša 527 m (0,527 km).
b) mestne in krajevne ceste (LK):
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina
1.
490560
490561
C 1351
Prebold (blagovnica – VVZ – graščina)
O 490231
355
2.
490550
490551
C 1351
Prebold (Na zelenici)
O 490221
351
Skupna dolžina lokalnih mestnih in krajevnih cest (LK) v občini znaša 707 m (0,707 km).
6. člen 
Javne poti (JP) v naseljih občine in med naselji so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina
Dolžina 
v sosednji občini
1.
990810
990811
Z HŠ 26A
Bezovnik – Jazbinšek
Z HŠ 23
744
659 Žalec
2.
991760
991761
O 490032
Dolenja vas 110
Z HŠ 110
211
3.
991760
991762
O 490032
Dolenja vas 89
Z HŠ 89
194
4.
991760
991763
O 490032
Dolenja vas 146
Z HŠ 146
326
5.
991760
991764
O 490030
Dolenja vas 127 – 
Dolenja vas 135
O 490231
230
6.
991770
991771
O 490242
Kaplja vas – Selo
O 992371
1343
7.
991770
991772
O 991771
Gorica 56a
Z HŠ 56a
151
8.
991770
991773
O 991771
Gorica 54b
Z HŠ 54b
147
9.
991770
991774
O 490031
Kaplja vas – Latkova vas
C 1351
1343
10.
991770
991775
O 991774
Dolenja vas – povezava
C 1351
719
11.
991770
991776
O 991775
Dolenja vas 116
Z HŠ 116
170
12.
991770
991777
O 490031
Kaplja vas 16a – Kaplja vas 42 (čez polje, mimo letališča)
Z HŠ 42
1300
13.
991770
991778
O 490031
Kaplja vas – letališče
O 991777
553
14.
991770
991779
O 991771
Gorica HŠ 63
Z HŠ 63
124
15.
991780
991781
O 490033
Sv. Lovrenc – žaga
Z HŠ 7
98
16.
991790
991791
O 490033
Sv. Lovrenc – cerkev
O 490222
84
17.
991800
991801
O 491011
Sv. Lovrenc – Burkeličev hrib – Prebold
C 1351
1825
18.
991810
991811
O 491011
Sv. Lovrenc 100
Z HŠ 100
119
19.
991810
991812
O 491011
Sv. Lovrenc 86a
Z HŠ 86a
145
20.
991810
991813
O 490222
Sv. Lovrenc 35
Z HŠ 35
414
21.
991820
991821
C 490130
Marija Reka – Popel
O 490181
2586
22.
991820
991822
C 1351
Odcep Matjon
Z HŠ 42
1220
23.
991820
991823
O 491001
Marija Reka – Mrkule
Z HŠ 75
1763
24.
991820
991824
C 1351
RC 1351 – Marija Reka hš 65
Z HŠ 65A
1041
25.
991820
991825
C 1351
RC 1351 – Marija Reka hš 63
Z HŠ 63
652
26.
991840
991841
O 490551
Prebold – Na zelenici 10
Z HŠ 19
93
27.
991840
991842
O 490551
Prebold – Na zelenici 17
Z HŠ 17
142
28.
991840
991843
O 490033
Rogel – pošta
C 1351
121
29.
991860
991861
C 1351
Prebold – kamp
O 991862
243
30.
991860
991862
O 490561
Prebold – Na bazen
O 991861
194
31.
991860
991863
C 991862
Na Bazen 5
Z HŠ 5
57
32.
991870
991871
O 427
Prebold – skozi gaj
O 991861
192
33.
991880
991881
O 993132
Prebold – Prečna pot
O 490561
137
34.
991890
991891
O 490232
Prebold – Na terasi
z HŠ 7
95
35.
991890
991892
O 991891
Prebold – Na terasi 13
Z HŠ 13
47
36.
991890
991893
O 991891
Prebold – Na terasi 5
Z HŠ 367
24
37.
991900
991901
O 993132
Prebold – Nad tovarno
Z N.H.
422
38.
991900
991902
O 490231
Prebold – Nad tovarno
O 991901
147
39.
991900
991903
O 991902
Prebold – Nad tovarno 4
Z HŠ 4
86
40.
991900
991904
O 991902
Prebold – Nad tovarno 19
Z HŠ 19
45
41.
991910
991911
O 991952
Prebold – Soseska 16
Z HŠ 16
169
42.
991910
991912
O 991911
Prebold – Soseska 15
Z HŠ 15
51
43.
991920
991921
O 490231
Prebold – Tolsti vrh – Šmiglova zidanica
O 992371
3008
44.
991930
991931
C 1351
Prebold – Anin dom
Anin dom
122
45.
991930
991933
C 1351
Prebold – Na zelenici 12
Z HŠ 12
66
46.
991940
991941
C 1351
Prebold – Na dobravo 5
Z HŠ 5
385
47.
991940
991942
C 1351
Prebold – Reška cesta 75
Z HŠ 75
125
48.
991950
991951
C 1351
Prebold – pokopališče
Z poko.
298
49.
991950
991952
C 1351
Prebold – Sv. Lovrenc
O 490222
869
50.
991950
991953
O 991951
pokopališče – Sv. Lovrenc 68
Z HŠ 68
304
51.
991960
991961
C 1351
Latkova vas – Lapurjev most
O 490033
1101
52.
991960
991962
O 991961
Dolenja vas 2
Z HŠ 2
205
53.
991970
991971
O 991981
Groblje – Latkova vas
O 991961
690
54.
991970
991972
O 991971
Latkova vas – industrijska cona
Z HŠ 41
368
55.
991970
991973
C 1351
Mimo Florjanca
O 991974
125
56.
991970
991974
C 1351
Od Latkova 2 do kapele
O 991961
346
57.
991970
991975
O 991971
Latkova vas 86
Z HŠ 86
357
58.
991970
991976
O 991971
Latkova vas 56 d
Z HŠ 56d
185
59.
991970
991977
O 991971
Latkova vas – Zupan
Z HŠ 59B
320
60.
991980
991981
C 1351
Groblje – Gradnja – Latkova vas
O 991971
1022
61.
991980
991982
C 1351
Latkova vas 221a
Z HŠ 221A
156
62.
991980
991983
O 991981
Latkova vas – zbirni center
Z HŠ 81B
90
63.
991980
991984
O 991982
GD Latkova vas – TC Jager
Z HŠ 214B
189
64.
991990
991991
C 1351
Latkova vas – C 447
C 0289
528
65.
991990
991992
O 991991
Jančič – Hus
C 0289
614
66.
991990
991993
C 0289
Latkova vas – prečno
C 1351
888
67.
991990
991994
O 991991
Latkova vas hš 198
Z HŠ 182
111
68.
992180
992181
O 491011
Cesta na Golavo
Z HŠ 37
2916
69.
992190
992191
O 490103
Lajnarjev hrib
Z HŠ 1
937
70.
992190
992192
O 490103
Šešče 13
Z HŠ 13
311
71.
992200
992201
O 490103
Šešče – Cesta v Gmajno
Z HŠ 28
1039
72.
992200
992202
O 490033
Šešče 50
Z HŠ 50
112
73.
992200
992203
O 992202
Šešče 6a
Z HŠ 6a
139
74.
992200
992204
O 490102
Šešče – tenis igrišče Zupanc
Z tenis
194
75.
992200
992205
O 490103
Šešče 50
Z HŠ 50
134
76.
992200
992206
O 4900034
Šešče – Ladja
Z HŠ 73A
188
77.
992200
992207
O 490033
Šešče – Gaberšek
S Savinjo
291
78.
992200
992209
O 490102
Šešče hš 69B
Z HŠ 69B
37
79.
992210
992211
O 490081
Matke – Cesta Ramšak
Z HŠ 66
2303
80.
992210
992212
O 490080
Likovič – Germadnik
Z HŠ 56
199
81.
992210
992213
O 490231
Dolenja vas hš 173
Z HŠ 171
55
82.
992210
992214
O 490242
Kaplja vas hš 53
Z HŠ 53
194
83.
992210
992215
O 490242
Kaplja vas ob Bolski
Z ovinkom
162
84.
992200
992216
O 490222
Sv. Lovrenc hš 49D
O 490222
148
85.
992220
992221
O 490104
Matke – Cesta na Hom
Z cerkev
543
1624 Žalec
86.
992230
992231
O 490103
Krk – Mrkulj
Z HŠ 27
678
87.
992230
992232
O 490104
Matke – Baloh
Z HŠ 52
243
88.
992230
992233
O 992232
Matke – Mih
Z HŠ 48
275
89.
992240
992241
O 490103
Cestnik – Kač
Z HŠ 7
529
90.
992240
992242
O 992241
Matke 5b
Z HŠ 5B
93
91.
992250
992251
O 490103
Zagožen – Veler
Z HŠ 16
288
92.
992250
992252
O 490103
Matke 18
Z HŠ 18
404
93.
992250
992253
O 992252
Matke 34a
Z HŠ 34A
207
94.
992250
992254
O 992252
Matke 26
Z HŠ 26
272
95.
992250
992255
O 490103
Matke 32b
Z HŠ 32E
174
96.
992250
992256
O 490103
Matke 29
Z HŠ 29
220
97.
992370
992371
O 490181
Miklavž – Kisovar – Grajska vas
C 490240
4858
993 
Braslovče, 1736 Tabor
98.
993050
993051
C 0289
Hrastje 244
Z HŠ 244
600
99.
993050
993052
O 993051
Hrastje
O 993051
383
100.
993050
993053
O 993052
Hrastje – C 447
C 0289
64
101.
993050
993054
C 0289
RC 0289 – TC Jager
Z HŠ 214B
89
102.
993050
993055
O 993051
Hrastje 1
Do konca ulice
47
103.
993050
993056
O 993051
Hrastje 2
Do konca ulice
49
104.
993130
993131
O 490131
Zg. Prebold – Volf
Z HŠ 2
241
105.
993130
993132
O 490221
Zg. Prebold – ribnik
Z HŠ 2
675
Skupna dolžina javnih poti (JP) v občini znaša 52.533 m (52,533 km).
7. člen 
Javne poti za kolesarje (KJ) v občini so:
Zap. št.
Cesta
Odsek
Začetek odseka
Potek
Konec odseka
Dolžina [m]
1.
999290
999299
C 991970
Dolenja vas – Latkova vas
C 490030
755
Skupna dolžina javnih poti za kolesarje (KJ) v občini znaša 755 m (0,755 km).
8. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2021-116 (507) z dne 17. 3. 2021.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold (Uradni list RS, št. 111/08).
10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2019
Prebold, dne 15. aprila 2021
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost