Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1437. Ugotovitveni sklep o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2021, stran 4165.

  
Na podlagi drugega odstavka 6. člena Sklepa o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica (Uradni lis RS, št. 6/17, 35/17) izdajam
U G O T O V I T V E N I   S K L E P 
o višini najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2021 
1. člen 
Upoštevajoč indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki je v letu 2020 znašal –1,1 %, so višine najemnin za uporabo zemljišč in prostorov v lasti ali upravljanju Občine Miren - Kostanjevica v letu 2021 naslednje:
1. Najemnina za uporabo občinskih prostorov in zemljišč v pridobitne namene:
gostinski lokal v stavbi spomenika na Cerju (notranje in zunanje površine)
114,34 €/mesec
kioski, poletni vrtovi in podobno
3,43 €/m2 na mesec
skladiščenje materiala in podobno
2,28 €/m2 na mesec
prirejanje komercialnih prireditev, festivalov in drugih dogodkov 
na zemljiščih parc. št. 1964, 1968, 1969, 7/1 in 1/337 vse k. o. Opatje selo
519,72 € na dan
poslovni prostori v objektu Miren 5C
228,68 €/mesec
2. Najemnina za povečanje funkcionalnih zemljišč k stanovanjskim stavbam (vrtovi, dvorišča, zelenice, dostopne poti in podobno) znaša: 0,21 €/m2 na leto.
3. Najemnina za uporabo občinskega zemljišča v kmetijske namene znaša:
Dejanska raba
Letna zakupnina/100m2
vrt, njiva
1,45 €
travnik
1,04 €
pašnik
0,37 €
gozd (odškodnina za posek ni vključena v najemnino)
0,21 €
sadovnjak
1,66 €
vinograd
1,56 €
oljčnik
1,56 €
Najemnina za posamezno najemno pogodbo iz druge in tretje alinee pod točko 1. ter iz 2. in 3. točke tega sklepa ne more biti nižja od 41,58 €.
4. Najemnina za uporabo sejne sobe na naslovu Miren 137
do 3 ur
34,30 €
nad 3 ure (do 12 ur)
67,57 €
s snemanjem do 3 ur
44,69 €
s snemanjem nad 3 ure (do 12 ur)
89,40 €
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
5. Najemnina za uporabo sejne sobe na naslovu Miren 129
do 3 ur
31,18 €
nad 3 ure (do 12 ur)
64,44 €
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
6. Najemnina za uporabo prostorov medgeneracijskega centra Miren
Posamezni prostor v pritličju
10,39 €/uro
15,59 €/uro 
z ogrevanjem
Prostor v 1. nadstropju
20,79 €/uro
25,99 €/uro 
z ogrevanjem
Cena najema poslovnih prostorov vključuje tudi uporabo sanitarij in parkirišč.
Davek na dodano vrednost je vključen v cenah.
2. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani ter oglasni deski Občine Miren - Kostanjevica.
Št. 007-4/2017-8
Miren, dne 19. aprila 2021
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti