Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1436. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec, stran 4165.

  
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 18/21), 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15), 9. in 15. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) je Občinski svet Občine Logatec na 15. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih Občine Logatec 
1. 
Ceni programov v javnih vrtcih v Občini Logatec znašata mesečno na otroka:
– za prvo starostno obdobje 526,33 EUR,
– za drugo starostno obdobje 397,11 EUR.
2. 
Stroški živil v ceni programov obeh starostnih skupin znašajo: 36,00 EUR mesečno na otroka.
3. 
(1) Z dnem veljavnosti tega sklepa, preneha veljati Sklep št. 602-15/2019-2, z dne 9. 1. 2020.
(2) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2021.
Št. 602-5/2021-3
Logatec, dne 22. marca 2021
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard 

AAA Zlata odličnost