Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1435. Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, stran 4164.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), 15. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) in 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. (Logaške novice, št. 1-2/11, 1-2/16 in 5/20) je Občinski svet Občine Logatec na 15. redni seji dne 15. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
1. člen 
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja storitve OSKRBA S PITNO VODO:
– cena storitve je 0,4935 EUR za m3,
– cena omrežnine je:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
4,9449
20 < DN < 40
3
14,8347
40 ≤ DN < 50
10
49,4491
50 ≤ DN < 65
15
74,1736
65 ≤ DN < 80
30
148,3473
80 ≤ DN < 100
50
247,2455
100 ≤ DN < 150
100
494,4909
150 ≤ DN
200
988,9818
2. člen 
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja storitve ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN:
– cena storitve je 0,3241 EUR za m3,
– cena omrežnine je:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
4,8860
20 < DN < 40
3
14,6581
40 ≤ DN < 50
10
48,8603
50 ≤ DN < 65
15
73,2904
65 ≤ DN < 80
30
146,5808
80 ≤ DN < 100
50
244,3014
100 ≤ DN < 150
100
488,6028
150 ≤ DN
200
977,2056
3. člen 
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanjastoritve ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE Z JAVNIH POVRŠIN:
– cena storitve je 0,6460 EUR za m3,
– cena omrežnine je:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
5,0740
20 < DN < 40
3
15,2220
40 ≤ DN < 50
10
50,7401
50 ≤ DN < 65
15
76,1101
65 ≤ DN < 80
30
152,2203
80 ≤ DN < 100
50
253,7005
100 ≤ DN < 150
100
507,4009
150 ≤ DN
200
1014,8018
4. člen 
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja STORITVE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI GREZNICAMI IN MALIMI KOMUNALNIMI ČISTILNIMI NAPRAVAMI:
– cena storitve je 0,3766 EUR za m3,
– cena omrežnine je:
Premer vodomera
Faktor omrežnine
Omrežnina v EUR na mesec
DN ≤ 20
1
5,0740
20 < DN < 40
3
15,2220
40 ≤ DN < 50
10
50,7401
50 ≤ DN < 65
15
76,1101
65 ≤ DN < 80
30
152,2203
80 ≤ DN < 100
50
253,7005
100 ≤ DN < 150
100
507,4009
150 ≤ DN
200
1014,8018
5. člen 
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja storitve ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV:
– cena storitve je 0,1044 EUR za kg,
– cena javne infrastrukture je 0,0006 EUR za kg.
6. člen 
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja storitve ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV:
– cena storitve je 0,2666 EUR za kg.
7. člen 
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja storitve OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV:
– cena storitve je 0,1149 EUR za kg.
8. člen 
Občinski svet Občine Logatec potrdi ceno izvajanja storitve ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV:
– cena storitve je 0,1167 EUR za kg.
9. člen 
Na cene storitev iz tega sklepa izvajalec javne službe obračuna DDV v skladu s predpisom, ki ureja davek na dodano vrednost.
10. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Logaške novice, št. 5/20 in 12/20).
11. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 5. 2021.
Št. 007-4/2021-2
Logatec, dne 16. februarja 2021
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard 

AAA Zlata odličnost