Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1434. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Logatec, stran 4156.

  
Na podlagi 103. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 15. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 12/20) je Občinski svet Občine Logatec na 15. seji dne 15. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Logatec 
1. člen 
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen 
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
(1) Lokalne ceste so namenjene povezovanju naselij v Občini Logatec z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v Občini Logatec med seboj in ceste, pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije;
(2) javne poti so namenjene povezovanju naselij ali delov naselij v Občini Logatec in ne izpolnjujejo predpisanih meril za lokalno cesto ali so namenjene samo določenim vrstam udeležencev v prometu (krajevne ceste in poti, vaške ceste in poti, poti za pešce, kolesarje, jezdece, gonjače ipd.).
3. člen 
Lokalne ceste v naseljih občine z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednji podkategoriji:
– zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ), ki so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih območij naselij z uvedenim uličnim sistemom na ceste enake ali višje kategorije, in
– mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK), ki so kot nadaljevanje cest višje kategorije namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih območjih naselij z uvedenim uličnim sistemom.
4. člen 
Lokalne ceste (LC) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
130014
130161
Mravljišče-Veharše-Godovič
102
1.783
V
3.414 – Idrija
2
130141
130161
Zavratec-Medvedje Brdo
226071
777
V
1.523 – Idrija
3
130162
130141
Zavratec-Brnikov Log
408
1.284
V
1.972 – Idrija
4
226011
102
Hotedršica-Godovič
102
3.824
V
2.574 – Idrija
5
226021
102
Hotedršica-Rovtarske Žibrše
226071
5.451
V
 
6
226031
102
Hotedršica-Žibrše
726321
4.230
V
 
7
226032
726321
Žibrše-Logatec
226051
4.208
V
 
8
226041
102
Hotedršica-Ravnik
102
3.927
V
 
9
226051
102
Logatec-Židovnik
226071
6.140
V
 
10
226061
408
Logatec-Zaplana
468011
1.887
V
366 – Vrhnika
11
226071
408
Židovnik-Veharše
130014
7.768
V
 
12
226081
408
Petkovec-Rovte
226111
3.012
V
 
13
226091
226071
Rovtarske Žibrše-Petkovec
408
1.462
V
 
14
226101
226071
Trate-Kurja vas-Zajele
408
2.997
V
 
15
226111
408
Rovte-Mizendol
966151
6.147
V
1.556 – Vrhnika
16
226121
226131
Rovte-Podlipa
468031
5.352
V
264 – Vrhnika
17
226131
226141
Rovte-Smrečje
468031
3.898
V
988 – Vrhnika
18
226141
226111
Rovte-Vrh Sv. Treh kraljev
468031
5.243
V
 
19
226151
408
Zavratec-Vrh Sv. Treh kraljev
468031
4.405
V
 
20
226161
226151
Hleviše-Hlevni Vrh
226141
2.362
V
 
21
226171
640
Laze-Planina
754
1.385
V
1.651 – Postojna
22
226181
226171
Laze-Jakovica
726181
1.394
V
 
23
226191
226141
Na Pili-Vrh Sv. Treh kraljev
cerkev
2.362
V
 
24
227111
409
Logatec-Štampetov most-Hrib
409
2.946
V
5.122 – Vrhnika
25
468012
468022
Jerinov grič-Ceste
408
1.710
V
1.189 – Vrhnika
26
468031
407
Smrečje-Žiri
408
2.655
V
12.757 – Vrhnika, 6.094 – Žiri
V…vsa vozila
SKUPAJ:
88.609 m
5. člen 
Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
227021
408
Čevica
409
310
V
 
2
227081
102
Gubčeva-Pavšičeva
227081
410
V
 
3
227082
227081
Pavšičeva-Titova
409
485
V
 
4
227091
409
Valkarton
227111
488
V
 
5
227141
227111
Tovarniška-Jačka
102
1.052
V
 
6
227151
409
Notranjska
102
694
V
 
7
227201
102
C. talcev-Brod
409
500
V
 
8
227221
102
Ograde
640
505
V
 
9
227291
227301
Zelena pot-Blekova vas
227301
1.145
V
 
10
227301
102
Pod Grintavcem-Blekova vas
102
715
V
 
11
227311
226051
Režiška
102
1.141
V
 
12
227331
102
Pokopališka
227311
460
V
 
V…vsa vozila
SKUPAJ:
7.905 m
6. člen 
Mestne ali krajevne ceste (LK) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
227011
408
Naklo
726961
492
V
 
2
227031
227021
Vodovodna cesta
726951
541
V
 
3
227041
227082
Titova
HŠ 18
164
V
 
4
227061
227082
Partizanska
227081
304
V
 
5
227101
227141
Klanec
227111
547
V
 
6
227131
227151
Cankarjeva
227111
213
V
 
7
227161
227151
Poštni vrt I
227171
119
V
 
8
227162
227171
Poštni vrt II
227181
216
V
 
9
227163
227181
Potoška cesta-Cesta talcev
227201
388
V
 
10
227171
409
Nova vas
227151
320
V
 
11
227181
227201
Potoška cesta
227191
322
V
 
12
227191
227181
Krpanova ulica
227171
211
V
 
13
227231
227221
Strmica-C. 5. maja
726637
260
V
 
14
227241
640
Poljska pot-Notranjska
640
348
V
 
15
227251
227241
Gozdna pot-Notranjska
640
506
V
 
16
227321
227311
Strmica
726712
894
V
 
17
228191
227141
Tovarniška-Šolska
227151
448
V
 
18
228231
227141
Zelenica
102
287
V
 
19
228314
227221
Ograde
640
160
V
 
20
228321
640
Mali most
HŠ 34
538
V
 
21
228341
640
Plesiše
HŠ 25
464
V
 
22
228441
102
Tabor
HŠ 8a
236
V
 
23
228508
102
Kalce
HŠ 17n
436
V
 
24
228521
409
Ind. cona Zapolje-Pod lipami
409
557
V
 
25
228522
409
Ind. cona Zapolje I
HŠ 38
1.379
V
 
26
228523
228522
Ind. cona Zapolje II
228522
478
V
 
27
228531
102
Ind. cona Logatec
HŠ 60
1.064
V
 
V…vsa vozila
SKUPAJ:
11.892 m
7. člen 
Javne poti (JP) so:
Zap. št.
Številka odseka
Začetek odseka
Potek odseka
Konec odseka
Dolžina odseka v občini [m]
Namen uporabe
Preostala dolžina odseka v sosednji občini [m]
1
630051
726271
Veharše – Omevkar
HŠ 28a
148
V
322 – Idrija
2
630891
130141
Potok – Medvedje Brdo
130141
87
V
460 – Idrija
3
726011
102
Hotedršica 45
HŠ 45
518
V
 
4
726021
226011
Goli grič-Novi Svet
HŠ 20
2.836
V
 
5
726022
726021
Brus-Kos
HŠ 22a
543
V
 
6
726023
726021
Novi svet-Bazinova bajta
HŠ 17
1.065
V
 
7
726031
102
Log-Dol. Novi svet
102
3.336
V
 
8
726032
726031
Stranska pot-226011
226011
377
V
 
9
726033
102
Log I
726033
274
V
 
10
726034
726033
Log II
HŠ 4e
55
V
 
11
726041
102
Hotedršica-Vavken
726011
287
V
 
12
726051
102
Hotedršica 34c
HŠ 34c
140
V
 
13
726052
102
Hotedršica-povezava
726051
104
V
 
14
726061
226021
Pot za Turkom
226021
309
V
 
15
726062
226021
Hotedršica 103
HŠ 103
124
V
 
16
726071
102
Pot za Malnar
HŠ 70
483
V
 
17
726081
102
Spomenik Mežnar
726071
48
V
 
18
726091
226031
Hotedršica 67
HŠ 67
316
V
 
19
726101
226041
Cajna-Koš
226031
330
V
 
20
726111
102
Hotedršica 7f
HŠ 7f
521
V
 
21
726112
226041
Log 123a
HŠ 123a
80
V
 
22
726113
226041
Log 151
HŠ 151
98
V
 
23
726114
226041
Log 153
HŠ 153
57
V
 
24
726115
102
Hotedršica 8b
HŠ 8b
116
V
 
25
726121
102
Cesta Cajner
HŠ 2
1.703
V
 
26
726131
409
Grčarevski Vrh-Grčarevec
726141
2.162
V
 
27
726132
726131
Grčarevec-vikendi
409
151
V
 
28
726133
726131
Grčarevec 45
HŠ 45
100
V
 
29
726134
726131
Grčarevec 46
HŠ 46
101
V
 
30
726135
409
Grčarevec 58
HŠ 58
146
V
 
31
726136
726135
Grčarevec 54
HŠ 54
82
V
 
32
726137
726131
Grčarevec 30g
HŠ 30g
188
V
 
33
726141
409
Grčarevec-Lanski vrh
HŠ 12a
410
V
 
34
726151
726161
Grčarevec-Hrib
726161
301
V
 
35
726161
409
Grčarevec-Suhi grič
726151
623
V
 
36
726162
409
Grčarevec-čistilna naprava
ČN
296
V
 
37
726171
409
Grčarevec 16
HŠ 16
331
V
 
38
726172
409
Grčarevec 20a
HŠ 20a
66
V
 
39
726181
226181
Jakovica-čez Grič
HŠ 4b
1.427
V
 
40
726191
640
Gasa-Grič
226171
215
V
 
41
726192
226171
Cesta pod klancem
226181
197
V
 
42
726193
226171
Laze-Grič
226181
306
V
 
43
726201
640
Šola-Gasilski dom
226171
406
V
 
44
726202
640
Laze (pri Kapelici)
HŠ 82a
145
V
 
45
726211
726201
Pod Kuclem
226171
285
V
 
46
726221
640
Slabetov klanec
726231
202
V
 
47
726231
640
Laze-železniška postaja
GC
1.027
V
 
48
726232
640
Laze 26a
HŠ 26a
104
V
 
49
726233
640
Laze-povezava 226171
226171
95
V
 
50
726241
130141
Medvedje Brdo-Kamnikov grič
408
3.444
V
 
51
726242
726241
Kamenik-Medved
HŠ 56
389
V
 
52
726243
408
Odcep Lanevše
razcep
1.202
V
 
53
726244
726241
Medvedje Brdo 48
HŠ 48
144
V
 
54
726251
226071
Medvedje Brdo 43
HŠ 43
68
V
 
55
726261
130014
Cesar-Pikelca
GC
1.943
V
69 – Idrija
56
726271
130014
Veharše-Kvar
630051
42
V
 
57
726272
130014
Medvedje Brdo-Gladki grič
HŠ 30
940
V
 
58
726273
726274
Medvedje Brdo 34a
HŠ 34a
270
V
 
59
726274
130014
Medvedje Brdo 33
HŠ 33
444
V
 
60
726281
226071
Trate-Leskovec
226071
1.097
V
 
61
726291
726281
Katarina
cerkev
464
V
 
62
726301
226071
Trate-Vavknov grič
226071
800
V
 
63
726302
226071
Rovtarske Žibrše-Srobotje
HŠ 20
324
V
 
64
726303
226071
Rovtarske Žibrše-Lanevše
HŠ 34
446
V
 
65
726304
226071
Rovtarske Žibrše
HŠ 22b
58
V
 
66
726311
226021
Rovtarske Žibrše 38
HŠ 38
809
V
 
67
726312
226021
Rovtarske Žibrše-Strmčan
HŠ 36
479
V
 
68
726313
226071
Rovtarske Žibrše-Trpin
HŠ 5
91
V
 
69
726314
226071
Na Lazih 20m
HŠ 20m
656
V
 
70
726321
226031
Koren-Klavžar-Turk
226051
2.481
V
 
71
726322
226041
Ravnik-Žibrše
GC
1.146
V
 
72
726323
726321
Rovtarske Žibrše 39
HŠ 39
537
V
 
73
726341
226111
Jeršičev grič-Zg. Brdo
HŠ 46
837
V
 
74
726351
726341
Križaj-Rožman
HŠ 49
668
V
 
75
726361
726351
Križaj-Osredek
226141
1.025
V
 
76
726371
726361
Križaj-Pustni grič 57
HŠ 57
882
V
 
77
726372
726371
Pustni grič 54
HŠ 54
237
V
 
78
726381
226111
Bolkovc-Žirovc
HŠ 79b
178
V
 
79
726391
226111
Vavken-Čopar
HŠ 73
230
V
 
80
726401
226111
Rovte-Jesenovec
HŠ 83
531
V
 
81
726402
226141
Rovte-Sv. Mihael
226111
83
V
 
82
726403
226141
Rovte 111
HŠ 111
163
V
 
83
726411
408
Odcep Zavčen
HŠ 17
85
V
 
84
726412
226111
Rovte-Galetov hrib
HŠ 127
342
V
 
85
726413
226111
Rovte-Gale
HŠ 126
758
V
 
86
726421
408
Grampovče 12
HŠ 12
706
V
 
87
726422
726421
Grampovče-odcep Dolčan
HŠ 14
137
V
 
88
726423
408
Zalejše-726431
726431
712
V
 
89
726424
226101
Rudnik-Povšk
726431
859
V
 
90
726425
226101
Rovte-Trtovčan
HŠ 30
162
V
 
91
726431
226091
Žabnica-Povšk
726424
1.519
V
 
92
726441
226131
Treven-Lukan
HŠ 2
766
V
 
93
726442
726441
Treven-Žakelj
HŠ 3
297
V
 
94
726443
226121
Rovte 119
HŠ 119
113
V
 
95
726444
226121
Rovte 120e
HŠ 120e
109
V
 
96
726445
226141
Rovte 118
HŠ 118
468
V
 
97
726451
226131
Logarše 11
HŠ 11
808
V
 
98
726452
226131
Praprotno Brdo 1b
HŠ 1b
271
V
 
99
726461
226141
Popit-Sopot
226151
1.841
V
 
100
726462
226151
Mravletovo brezno
HŠ 8a
404
V
 
101
726463
226151
Hlevišar-Kovač
HŠ 18
593
V
 
102
726472
226191
Vrh Sv. Treh kraljev-Čakovčev grič
226161
2.167
V
 
103
726481
226151
Dolinar-Petrač-Jereb
226191
1.418
V
 
104
726482
726481
Jereb-Brnik
HŠ 11
1.015
V
 
105
726491
226191
Stumrčan-Petrač
726481
804
V
 
106
726501
100181
Mogan-Maselc
HŠ 5
659
V
489 – Vrhnika
107
726511
468031
Vrh Sv. Treh kraljev-Lavrovec
100181
2.483
V
165 – Dobrova-Polhov Gradec
108
726513
100181
Arkar-Oblak
996321
374
V
132 – Dobrova-Polhov Gradec
109
726521
100181
Koča-Zg. Lavrovec
HŠ 6
116
V
279 – Dobrova-Polhov Gradec, 384 – Vrhnika
110
726522
468031
Odcep Grebevin 24
HŠ 24
215
V
 
111
726523
726522
Odcep Grebevin 11a
HŠ 11a
128
V
 
112
726531
226081
Petkovec-Gabrovce
226111
1.103
V
 
113
726541
226081
Petkovec-Novak
HŠ 35
466
V
 
114
726542
726541
Petkovec-Bizjak-Gantar
HŠ 31
323
V
 
115
726543
226081
Odcep Petkovec 24
HŠ 24
191
V
 
116
726551
226081
Petkovec-Lukan
HŠ 45
982
V
 
117
726552
726551
Petkovec 42
HŠ 42
593
V
 
118
726561
468012
Ceste-Krznar-Godobol
408
2.662
V
 
119
726562
408
Treven-Kunci-Petkovec
226081
922
V
 
120
726571
408
Godobol-Hudi Konec-Židovnik
408
1.209
V
 
121
726581
468012
Log-Matevž-Turk
HŠ 47
2.295
V
 
122
726582
726581
Log-Kisovec
HŠ 46
1.563
V
 
123
726583
726581
Log-Zaplana
HŠ 59a
185
V
 
124
726591
408
Jezerce-Prezid
468012
1.644
V
 
125
726592
226061
Ograje 51b
HŠ 51b
299
V
 
126
726593
226061
Ograje 29
HŠ 29
201
V
 
127
726594
726591
Ograje 6
HŠ 6
214
V
 
128
726595
726594
Ograje 33
HŠ 33
165
V
 
129
726597
726594
Ograje 10
HŠ 10
49
V
 
130
726601
227141
Grič I
726604
128
V
 
131
726602
227131
Grič II
726601
130
V
 
132
726603
726602
Grič III
726604
117
V
 
133
726604
227151
Šolska pot I
228191
208
V
 
134
726605
227131
Grič IV
726602
86
V
 
135
726606
726605
Grič V
HŠ 17
61
V
 
136
726607
228191
Šolska pot II
227141
290
V
 
137
726608
409
Tržaška cesta-Notranjska cesta
227151
102
V
 
138
726611
640
Martinj hrib 49b
HŠ 49b
82
V
 
139
726612
228321
Mali most 6
HŠ 6
137
V
 
140
726613
228321
Martinj hrib-železnica
GC
48
V
 
141
726614
640
Martinj hrib-pri Lesniki
HŠ 14
401
V
 
142
726615
726614
Pri Lesniki 15
HŠ 15
95
V
 
143
726616
228341
Plesiše II
HŠ 14
105
V
 
144
726617
228341
Plesiše III
HŠ 20
177
V
 
145
726618
640
Pod gozdom
HŠ 16a
223
V
 
146
726619
726618
Rožna ulica
640
197
V
 
147
726621
640
Martinj hrib-povezava
227241
74
V
 
148
726622
227241
Martinj hrib 6
HŠ 6
52
V
 
149
726623
227251
Gozdna pot 10c
HŠ 10c
250
V
 
150
726624
726623
Gozdna pot 10h
HŠ 10h
84
V
 
151
726625
726623
Gozdna pot 10b
HŠ 10b
35
V
 
152
726626
227251
Gozdna pot 18b
HŠ 18b
58
V
 
153
726631
227221
Martinj hrib 10
HŠ 10
90
V
 
154
726632
726631
Martinj hrib 16a
HŠ 16a
50
V
 
155
726633
726635
C. 5. maja 19
HŠ 19
43
V
 
156
726634
726633
C. 5. maja 23
HŠ 23
106
V
 
157
726635
227231
Strmica
227221
341
V
 
158
726636
227231
Cesta 5. maja II
726637
96
V
 
159
726637
726639
Cesta 5. maja I
HŠ 29
306
V
 
160
726638
640
Loka I
227221
249
V
 
161
726639
227221
Loka 31
HŠ 31
295
V
 
162
726641
228231
Logatec 29
HŠ 29
73
V
 
163
726642
228231
Zelenica 17
HŠ 17
71
V
 
164
726643
228231
Zelenica-227141
227141
328
V
 
165
726644
726639
Loka 35b
HŠ 35b
76
V
 
166
726651
228531
Obrtna cona Logatec I
726659
278
V
 
167
726652
228531
Obrtna cona Logatec II
HŠ 12
319
V
 
168
726653
726652
Obrtna cona Logatec III
HŠ 6g
419
V
 
169
726654
228531
Obrtna cona Logatec IV
726653
173
V
 
170
726655
228531
Obrtna cona Logatec V
726653
166
V
 
171
726656
228531
Obrtna cona Logatec VI
A1
642
V
 
172
726657
726651
Obrtna cona Logatec VII
228531
194
V
 
173
726658
726656
Obrtna cona Logatec VIII
726651
196
V
 
174
726659
726656
Obrtna cona Logatec IX
726651
176
V
 
175
726661
409
Povezava Valkarton
227091
686
V
 
176
726662
227111
Mandrge-povezava
726661
76
V
 
177
726663
227091
Valkarton-IOC Zapolje
GC
621
V
 
178
726664
227111
Vrtnarska pot
726661
127
V
 
179
726665
227111
Stara cesta
HŠ 20
78
V
 
180
726666
227111
Jamnica
227101
292
V
 
181
726667
227141
Stranska pot I
227101
262
V
 
182
726668
726667
Stranska pot II
227101
90
V
 
183
726671
227101
Dolenji Logatec 20
HŠ 20
59
V
 
184
726672
726667
Dolenji Logatec 5
HŠ 5
47
V
 
185
726673
726666
Klanec 16
HŠ 16
47
V
 
186
726681
726682
Logatec-Čevica 5
HŠ 5
40
V
 
187
726682
227021
Čevica 22-3
227031
94
V
 
188
726683
227021
Čevica 40
HŠ 40
53
V
 
189
726684
409
Mimo Narodnega doma
726856
179
V
 
190
726685
227011
Naklo 15
HŠ 15
88
V
 
191
726686
227031
Vodovodna cesta II
227031
201
V
 
192
726687
227011
Naklo 10c
HŠ 10c
102
V
 
193
726688
408
Rovtarska cesta
HŠ 35
144
V
 
194
726689
408
Ul. Dolomitskega odreda
HŠ 2
53
V
 
195
726691
227291
Center vojnih veteranov
HŠ 60
327
V
 
196
726692
726691
Blekova vas
HŠ 47
111
V
 
197
726701
726691
Blekova vas 44-40-30
227291
521
V
 
198
726702
227291
Zelena pot 19a
HŠ 19a
49
V
 
199
726703
726701
Blekova vas 38b
HŠ 38b
54
V
 
200
726711
227321
Podstrmica 21a
HŠ 21a
285
V
 
201
726712
227321
Podstrmica 16
razcep
241
V
 
202
726713
726712
Strmica 29a
HŠ 29a
470
V
 
203
726721
226121
Podpesek-Krovc
HŠ 144
420
V
 
204
726731
621
Kalce 38c
HŠ 38c
163
V
 
205
726732
102
Kalce-povezava
726733
51
V
 
206
726733
102
Kalce-Arh
HŠ 31e
207
V
 
207
726734
409
Kalce 32
621
180
V
 
208
726735
102
Kalce-povezava R2 409
409
412
V
 
209
726736
102
Kalce-Petkovšek
HŠ 31c
240
V
 
210
726737
102
Kalce-Rudolf
HŠ 24c
93
V
 
211
726738
102
Kalce 24j
HŠ 24j
126
V
 
212
726739
102
Kalce 25a
HŠ 25a
114
V
 
213
726741
228508
Kalce-Vrabec
102
218
V
 
214
726742
726741
Kalce 49c
HŠ 49c
119
V
 
215
726743
228508
Tičnica-novo naselje
HŠ 17u
28
V
 
216
726751
227311
Gorenja vas 5n
HŠ 5n
410
V
 
217
726752
102
Režiška
227311
174
V
 
218
726753
227311
Lipca
HŠ 9
265
V
 
219
726754
227311
Grajska pot
HŠ 12
440
V
 
220
726755
226051
Gorenjska cesta
HŠ 11b
123
V
 
221
726756
227331
Pokopališka pot
HŠ 3
33
V
 
222
726761
226051
Logatec-Gorenja vas
726754
44
V
 
223
726762
102
Tičnica
GC
239
V
 
224
726763
102
Planjave
HŠ 6
106
V
 
225
726764
228441
Tabor II
HŠ 26
170
V
 
226
726765
726764
Tabor III
102
76
V
 
227
726766
102
Zadružna pot
HŠ 9
268
V
 
228
726767
102
Hrib
HŠ 7
180
V
 
229
726768
102
Dol
HŠ 7
124
V
 
230
726769
102
Tržaška cesta 79a
HŠ 79a
82
V
 
231
726771
227081
Gubčeva 16
HŠ 16
497
V
 
232
726772
227081
Gubčeva-Blekova vas
227301
234
V
 
233
726773
227061
Nazorjeva ulica
227081
164
V
 
234
726774
227061
Ulica OF
227081
185
V
 
235
726775
227082
Tomšičeva ulica
227082
223
V
 
236
726781
102
Blekova vas 61
HŠ 61
112
V
 
237
726782
227301
Blekova vas 9c
HŠ 9c
67
V
 
238
726783
227291
Blekova vas 6
HŠ 6
149
V
 
239
726784
726783
Blekova vas-povezava bloki
227291
94
V
 
240
726785
227291
Blekova vas 32
HŠ 32
136
V
 
241
726786
227301
Došce
HŠ 10
218
V
 
242
726787
227301
Pehačkova
HŠ 17
274
V
 
243
726788
102
Vrtnarska
HŠ 90h
239
V
 
244
726789
726785
Zelena pot 16
HŠ 16
89
V
 
245
726791
409
Tržaška-Partizanska
227061
92
V
 
246
726792
409
Tržaška-Brod
227201
117
V
 
247
726793
227201
Logatec-povezava Tržaška c.
409
81
V
 
248
726794
227201
Brod 9a
HŠ 9a
67
V
 
249
726795
227171
Prešernova ulica
227181
201
V
 
250
726796
227162
Povezovalna cesta
227191
154
V
 
251
726797
227181
Gregoričeva ulica
726796
184
V
 
252
726798
227181
Levstikova ulica
726796
182
V
 
253
726801
227163
Nova vas-Brod
227163
73
V
 
254
726802
227163
Cesta talcev-G2 102
102
174
V
 
255
726803
102
Športni park Sekirica
parkirišče
391
V
 
256
726804
227241
Poljska pot 26
HŠ 26
487
V
 
257
726821
227141
Jačka 18a
HŠ 18a
56
V
 
258
726822
227141
Jačka 53
HŠ 53
70
V
 
259
726823
227141
Jačka 33
HŠ 33
90
V
 
260
726824
227141
Tovarniška 28
227101
141
V
 
261
726825
228191
Tovarniška
227141
169
V
 
262
726831
726835
Stara cesta 4
HŠ 4
51
V
 
263
726832
726833
Mandrge 11
HŠ 11
58
V
 
264
726833
726834
Mandrge III
227101
130
V
 
265
726834
227111
Mandrge II
HŠ 13
176
V
 
266
726835
227111
Stara pot
HŠ 22
205
V
 
267
726836
227111
Mandrge I
HŠ 86
158
V
 
268
726837
726835
Stara cesta 76
HŠ 76
31
V
 
269
726841
640
Počivališče Lom-AC
GC
974
V
 
270
726842
726841
Počivališče Lom
p. 1840/9
205
V
 
271
726851
227041
Kraigherjeva ulica
227082
161
V
 
272
726852
227041
Pavšičeva ulica I
HŠ 15
140
V
 
273
726853
227041
Vilharjeva ulica I
HŠ 15
148
V
 
274
726854
227041
Vilharjeva ulica II
HŠ 2
64
V
 
275
726855
227041
Pavšičeva ulica II
HŠ 2
64
V
 
276
726856
227082
Partizanska
HŠ 2b
158
V
 
277
726861
726614
Pod bori 16
HŠ 16
167
V
 
278
726862
726861
Pod bori-povezava
726614
154
V
 
279
726871
640
Laze 77a
HŠ 77a
160
V
 
280
726872
640
Laze 65a
HŠ 65a
112
V
 
281
726873
640
Laze 80a
HŠ 80a
67
V
 
282
726881
226032
Žibrše 6
HŠ 6
868
V
 
283
726901
726656
Ind.cona I
HŠ 10
110
V
 
284
726911
726651
Ind.cona II
228531
243
V
 
285
726912
228531
Ind.cona III
p. 375/397
179
V
 
286
726913
228531
Ind. cona IV
p. 375/378
176
V
 
287
726921
726618
Pod gozdom 6a
HŠ 6a
101
V
 
288
726931
227251
Pod gozdom 26a
HŠ 26a
56
V
 
289
726932
640
Povezava Notranjska-Gozdna pot
227251
44
V
 
290
726933
227251
Gozdna pot 22b
HŠ 22b
83
V
 
291
726934
227251
Gozdna pot 24a
HŠ 24a
36
V
 
292
726941
228522
Ind. cona Zapolje III
HŠ 3
283
V
 
293
726942
228522
Ind. cona Zapolje III
p. 316/4
283
V
 
294
726943
228522
Ind. cona Zapolje I-Stara cesta
HŠ 75a
121
V
 
295
726951
227031
Vodovodna 45
razcep
227
V
 
296
726961
227011
Naklo 41
HŠ 41
212
V
 
297
726971
621
Kalce 43g
HŠ 43g
314
V
 
298
726981
226051
Žibrše 25r
HŠ 25r
201
V
 
299
726991
726739
Kalce 25g
HŠ 25g
185
V
 
300
726992
726991
Kalce 25k
HŠ 25k
41
V
 
301
727001
226141
Hlevni Vrh 4
HŠ 4
141
V
 
302
727011
228341
Plesišče 2c
HŠ 2c
66
V
 
303
727021
227081
Pavšičeva
227081
695
V
 
304
727022
727021
Pavšičeva 49
HŠ 49
60
V
 
305
966011
468011
K rezervoarju
vodohran
146
V
763 – Vrhnika
306
966021
468011
Jerinov Grič – Ograje
726595
382
V
120 – Vrhnika
307
966192
468031
Hlevni Vrh-Lavrovec-Smrečje
HŠ 50
167
V
345 – Vrhnika
308
996321
996711
Škrbina-Oblak
100151
451
V
1.316 – Žiri, 160 – Gorenja vas-Poljane
V…vsa vozila
SKUPAJ:
114.817 m
8. člen 
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2020-389 (507), z dne 18. 11. 2020.
9. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Logatec (Logaške novice, št. 7/09 in 6/16).
10. člen 
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-15/2020-8
Logatec, dne 19. aprila 2021
Župan 
Občine Logatec 
Berto Menard 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti