Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1432. Odlok o spremembah potekov ulic in o poimenovanju ulic, parkov in trga na območju Mestne občine Ljubljana, stran 4155.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v nadaljevanju: ZDOIONUS) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 22. seji dne 19. 4. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah potekov ulic in o poimenovanju ulic, parkov in trga na območju Mestne občine Ljubljana 
1. člen 
Na območju Mestne občine Ljubljana se spremenijo poteki ulic:
1. Fajfarjeva ulica
Ulica se odcepi od Viške ceste pred cestnim prehodom preko železniške proge Ljubljana–Koper in poteka proti jugozahodu, kjer se pred ulico Pot Rdečega križa slepo konča.
2. Emonska cesta
Ulici se potek spremeni tako, da se pred stavbo Zoisova 8 odcepi desno, poteka proti jugu mimo Krakovske ulice, ulice Mirje, prečka Gradaško ulico in se v križišču Eipprove, Karunove in Kolezijske ulice konča.
3. Kudrova ulica
Ulica se za stavbo Kašeljska cesta 140 po 80 metrih odcepi desno, poteka proti severu in se po 90 metrih slepo konča.
4. Ulica Ambrožiča Novljana
Ulica se za stavbo Šmartinska cesta 106 odcepi desno, poteka proti jugovzhodu in pred novozgrajenim nakupovalnim centrom IKEA zavije levo, poteka proti severozahodu do križišča z Ameriško ulico, kjer se konča.
5. Klopčičeva ulica
Ulica se odcepi od Kunaverjeve ulice med stavbama s hišnima številkama 4 in 6, poteka proti severozahodu, zavije levo in nato desno ter se v križišču s Sojerjevo ulico konča.
6. Argentinska ulica
Ulica poteka od križišča Bratislavske in Leskovškove ceste proti jugozahodu, prečka Moskovsko ulico, Hrvaško ulico, Madžarsko ulico, Grško ulico, Avstrijsko ulico, Francosko ulico in se v krožišču Ameriške ulice in Italijanske ulice konča.
2. člen 
Na območju Mestne občine Ljubljana se poimenujejo ulice:
1. Ulica Marjane Deržaj
Ulica se odcepi od Ceste na Bokalce za stavbo Cesta na Bokalce 64, poteka proti zahodu in nato zavije proti severozahodu, kjer se pred gozdom slepo konča.
2. Ulica Metke Krašovec
Ulica se po 25 metrih odcepi levo od Ulice Marjane Deržaj. Poteka proti jugozahodu, nato v rahlem ovinku zavije proti severozahodu, kjer se pred gozdom slepo konča.
3. Švedska ulica
Ulica se v krožišču Ameriške, Argentinske in Italijanske ulice odcepi proti zahodu mimo novozgrajenega nakupovalnega centra IKEA, kjer se slepo konča. Ulica se bo nadaljevala, ko bo izvedena cestna povezava v jugozahodni smeri proti Kajuhovi ulici, skladno s prostorskimi izvedbenimi načrti Mestne občine Ljubljana.
4. Hieronimova ulica
Ulica se odcepi od Trga francoske revolucije proti jugu ter poteka do Zoisove ceste, kjer se konča.
5. Ulica Ivana Vidava
Ulica se v križišču ulice Pod Kamno gorico in Pilonove ulice odcepi proti severu in se v križišču s Cesto Andreja Bitenca konča.
6. Ulica Ekvorna
Ulica se pred stavbo Pot na Rakovo jelšo 36 odcepi desno in se po 80 metrih slepo konča.
7. Ulica Alojza Kajina
Ulica se po 40 metrih od stavbe Jurčkova cesta 90 odcepi desno, poteka proti jugozahodu in se po 150 metrih slepo konča pred pešpotjo Pot spominov in tovarištva.
8. Sarajevska ulica
Ulica se po 100 metrih odcepi desno od Džamijske ulice, poteka proti severovzhodu in se po 160 m slepo konča.
9. Beograjska ulica
Ulica se v krožišču na Letališki cesti pri stavbi Letališka cesta 1 odcepi levo, poteka proti severozahodu in se po 235 metrih pred ograjo slepo konča.
3. člen 
Na območju Mestne občine Ljubljana se imenujeta parka in trg:
1. Centralni park soseske Ruski car
Park obsega urbano zeleno površino med Ulico 7. septembra, Glinškovo ploščadjo, Ulico Rezke Klopčič in Mucherjevo ulico.
2. Športni park Bratovševa
Park obsega urbano zeleno površino s športnimi igrišči med stanovanjskimi stavbami na Bratovševi ploščadi na severu, pešpotjo ob vrtcu VVZ Ciciban, enota Ajda na vzhodu, Ulico prvoborcev na jugu in Slovenčevo cesto na zahodu.
3. Trg Device Marije
Trg obsega zeleno, tlakovano in asfaltirano urbano površino med cerkvijo, župniščem in kaplanijo v križišču Zadobrovške ceste in Zaloške ceste v Četrtni skupnosti Polje.
4. člen 
Pristojni upravni organ republiške geodetske uprave Območna geodetska uprava Ljubljana na podlagi tega odloka in ZDOIONUS izvede nastale spremembe in jih evidentira v Registru prostorskih enot.
V evidenco Registra prostorskih enot se ne izvedejo imenovanja iz 3. člena tega odloka.
Hišne številke stavb, kjer se izvede preštevilčenje, po tem odloku določa Območna geodetska uprava Ljubljana.
5. člen 
Mestna občina Ljubljana zagotovi finančna sredstva za izvedbo s tem odlokom določenih sprememb, za napisne table ulic, parkov in trga ter hišnih številk. Fizične osebe, ki imajo na območju sprememb prijavljeno stalno ali začasno bivališče ter pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na teh območjih sedež, zagotovijo sredstva za kritje stroškov zamenjave osebnih dokumentov oziroma listin v zvezi s poslovanjem.
6. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9006-18/2020-32
Ljubljana, dne 19. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

AAA Zlata odličnost