Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2021 z dne 30. 4. 2021

Kazalo

1407. Pravilnik o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča, stran 4103.

  
Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16 in 36/21) minister za notranje zadeve v soglasju z ministrom za okolje in prostor izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi površinskih standardov za prijavo prebivališča 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa površinske standarde za prijavo prebivališča.
(2) Površinski standardi so določeni glede na velikost uporabne površine dela stavbe, namenjene bivanju ali nastanitvi, in število oseb, ki imajo lahko prijavljeno prebivališče na naslovu.
2. člen 
(pomen) 
Za del stavbe, namenjene bivanju (v nadaljnjem besedilu: stanovanje), oziroma del stavbe, namenjene nastanitvi, se v skladu s tem pravilnikom štejejo deli stavbe, ki imajo v skladu s pravilnikom, ki ureja vrste dejanskih rab dela stavbe in vrste prostorov, ki pripadajo delu stavbe, določene naslednje šifre in vrste dejanskih rab dela stavbe:
Šifre dejanskih rab dela stavbe
Vrsta dejanskih rab dela stavbe
1
stanovanje v enostanovanjski stavbi
47
stanovanje v dvostanovanjski stavbi
2
stanovanje
3
oskrbovano stanovanje
4
bivalna enota
3. člen 
(normativ uporabne površine dela stavbe) 
Normativ uporabne površine dela stavbe za število prijavljenih oseb v posameznem stanovanju je najmanj 8 m² uporabne površine na prijavljeno osebo.
4. člen 
(izjema) 
(1) Ne glede na prejšnji člen površinski standardi ne veljajo za prijave, ki jih izvede stanodajalec ali posameznik na naslove delov stavb za posebne družbene skupine oziroma za posebne namene:
– stavbe za bivanje starejših, študentov in otrok, kot so dijaški in študentski domovi, domovi za starejše, domovi za terapevtske skupine, zavetišča za brezdomce in bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb;
– zavode za prestajanje kazni, prevzgojne domove, vzgojne zavode, zavode za usposabljanje oziroma njihove dislocirane oddelke, domove za skupnosti in
– druge stavbe, namenjene za izvajanje socialnih programov, ki vključujejo bivanje.
(2) Za prijavo prebivališča na naslovih stanodajalcev, ki niso navedeni v prejšnjem odstavku, je normativ uporabne površine dela stavbe za število prijavljenih oseb v posameznem stanovanju oziroma delu stavbe, namenjene nastanitvi, najmanj 6 m² uporabne površine na prijavljeno osebo.
KONČNA DOLOČBA 
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 27. junija 2021.
Št. 007-172/2021
Ljubljana, dne 26. aprila 2021
EVA 2021-1711-0023
Aleš Hojs 
minister 
za notranje zadeve 
 
Soglašam! 
Mag. Andrej Vizjak 
minister 
za okolje in prostor 

AAA Zlata odličnost