Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1392. Sklep o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, stran 4079.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 18. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice 
I. 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje Elaborat o oblikovanju cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z datumom izdelave marec 2021.
II. 
(1) Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje predlog izračuna, da predračunska lastna cena čiščenja komunalne odpadne vode presega 10 % od potrjene cene in se cena zviša iz 0,7579 EUR/m3 na predračunsko lastno ceno 0,9588 EUR/m3.
(2) Obračunska lastna cena omrežnina čiščenje komunalne odpadne vode, obračunska lastna cena omrežnina čiščenje padavinske odpadne vode in obračunska lastna cena čiščenja padavinske odpadne vode ne presegajo 10 % od potrjene cene in cene ostanejo nespremenjene.
(3) Obračunska lastna cena omrežnina črpanja, prevoz in čiščenje greznične gošče in blata MKČN ter obračunska lastna cena storitev črpanja, prevoz in čiščenje greznične gošče in blata MKČN ne presegata 10 % od potrjene cene in ceni ostaneta nespremenjeni.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 5. 2021.
Št. 032-0005/2021-5-5/4(150)
Slovenske Konjice, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost