Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1390. Sklep o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi odpadki) v Občini Slovenske Konjice, stran 4078.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19) in 12. člena Odloka o organizaciji javnega komunalnega podjetja (Uradni list RS, št. 27/11) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 18. redni seji dne 22. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o uveljavitvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi odpadki) v Občini Slovenske Konjice 
I. 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje Elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev obvezne občinske javne službe varstva okolja ravnanje s surovinami (komunalnimi odpadki) v Občini Slovenske Konjice, ki ga je izdelal izvajalec gospodarske javne službe JKP, Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice, z datumom izdelave marec 2021.
II. 
(1) Občinski svet Občine Slovenske Konjice potrjuje predlog izračuna, da obračunske oziroma predračunske lastne cene:
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – izvajanje storitev,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov – javna infrastruktura,
– zbiranje biološko razgradljivih odpadkov – izvajanje storitev,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov – javna infrastruktura,
– obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov – izvajanje storitev,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – javna infrastruktura, ne presegajo 10 % od potrjenih cen in cene ostanejo nespremenjene.
(2) Predračunska lastna cena zbiranje biološko razgradljivih odpadkov – javna infrastruktura presega 10 % od potrjene cene in se cena zniža iz 0,0137 EUR/kg na predračunsko lastno ceno 0,0111 EUR/kg.
(3) Predračunska lastna cena odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – izvajanje storitev presega 10 % od potrjene cene in se cena zniža iz 0,1389 EUR/kg na predračunsko lastno ceno 0,1173 EUR/kg.
(4) Potrjuje se preračun porazdelitev količin posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike.
III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 5. 2021.
Št. 032-0005/2021-5-5/2(150)
Slovenske Konjice, dne 22. aprila 2021
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost