Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1381. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP ON27, stran 4059.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, v nadaljevanju; ZUreP-2) in 25. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 15. redni seji dne 21. 4. 2021 potrdil
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP ON27 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v enoto urejanja prostora (v nadaljnjem EUP) ON27, ki obsega zemljišča parc. št. 98 (del), 101/2, 101/9, 101/10 (del), 101/11 (del), 102, 104 (del) in 108 (del), (vse) 889 k. o. 889 Mežica.
2. člen 
Na zemljiščih iz 1. člena tega sklepa se omogoči širitev in preoblikovanje obsega obstoječega stavbnega zemljišča (posamične poselitve po 280. členu ZUreP-2, PNRP z oznako A), katere izvorna površina je 6787,24 m2, za 350,85 m2, kar predstavlja 6,64 % povečanja površine izvornega območja.
Na razširjenem in preoblikovanem stavbnem zemljišču ON27 se predvideva gradnja novih objektov za potrebe širitve obstoječe dejavnosti na kmetiji – turizem na kmetiji z nastanitvijo – objekti za kratkotrajno namestitev in gradnja enostanovanjske hiše za preužitek ter vključitev obstoječega gospodarskega poslopja v območje stavbnih zemljišč.
Sestavni del tega sklepa je grafični prikaz prilagojene in natančno določene oblike in velikosti območja stavbnega zemljišča ON 27 v M 1:1000.
Razširjeno in preoblikovano stavbno zemljišče je potrebno geodetsko urediti v skladu z določili tretjega odstavka 64. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Mežica (Uradni list RS, št. 55/13, 77/16, 31/17 in 67/18).
3. člen 
Ta sklep se vpiše v evidenco lokacijskih preveritev, ki jo Občina Mežica vodi skladu z določili četrtega odstavka 133. člena ZURep-2.
Sklep se posreduje Upravni enoti Ravne na Koroškem in ministrstvu, pristojnem za prostor.
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je 2124.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Mežica in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0006/2020
Mežica, dne 21. aprila 2021
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost