Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1371. Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2021, stran 4052.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) in tretjega odstavka 3. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 120/07) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 13. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2021 
I. 
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2021 znaša 0,0569 EUR.
Vrednost točke se določi na podlagi letnega indeksa cen življenjskih potrebščin na območju Republike Slovenije, ki ga objavi Statistični urad Republike Slovenije. Stopnja inflacije v obdobju od začetka januarja 2020 do konca decembra 2020 znaša –1,1 %.
II. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje.
Št. 032-4/2021
Kostanjevica na Krki, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost