Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1370. Sklep o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2021, stran 4050.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 14. in 83. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 13. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2021 
I. 
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za 2021.
II. 
Občinski svet potrjuje predračunske lastne in zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za 2021.
Predračunska lastna in zaračunana cena oskrbe s pitno vodo za 2021 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
6,8076
7,4543
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
20,4229
22,3631
OMREŽNINA priključka DN 40
10
68,0764
74,5437
OMREŽNINA priključka DN 50
15
102,1147
111,8156
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
340,3822
372,7185
OMREŽNINA priključka DN 100
100
680,7643
745,4369
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Oskrba s pitno vodo v m3
0,9749
1,0675
Predračunska lastna in zaračunana cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za 2021 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
8,2534
9,0375
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
24,7602
27,1124
OMREŽNINA priključka DN 40
10
82,5341
90,3748
OMREŽNINA priključka DN 50
15
123,8012
135,5623
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
825,3414
903,7488
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Odvajanje komunalne odpadne vode v m3
0,4194
0,4592
Predračunska lastna in zaračunana cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za 2021 za vse uporabnike:
OMREŽNINA na mesec
faktor
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
OMREŽNINA priključka DN 15, DN 20
1
3,5453
3,8821
OMREŽNINA priključka DN 25, DN 30
3
10,6359
11,6463
OMREŽNINA priključka DN 40
10
35,4531
38,8211
OMREŽNINA priključka DN 50
15
53,1797
58,2318
OMREŽNINA priključka DN 65
30
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 80
50
0,0000
0,0000
OMREŽNINA priključka DN 100
100
354,5314
388,2119
OMREŽNINA priključka DN 150
200
0,0000
0,0000
Čiščenje komunalne odpadne vode v m3
0,6736
0,7376
Predračunska lastna in zaračunana cena prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za 2021 za vse uporabnike:
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Prevzem grezničnih gošč v m3
0,4994
0,5468
Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja komunalnih odpadkov za 2021 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,1434
0,1570
Skupaj na kg
0,1434
0,1570
Predračunska lastna in zaračunana cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za 2021 za vse uporabnike:
Cena za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0741
0,0811
Skupaj na kg
0,0741
0,0811
Predračunska lastna in zaračunana cena obdelave komunalnih odpadkov za 2021 za vse uporabnike:
Cena za obdelavo komunalnih odpadkov
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Strošek javne infrastrukture na kg
0,0000
0,0000
Strošek izvajanja storitve na kg
0,0948
0,1038
Skupaj na kg
0,0948
0,1038
Predračunska lastna in zaračunana cena izvajanja 24-urne dežurne službe za 2021 za vse uporabnike:
Cena izvajanja 24-urne dežurne službe 
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
za pokojnika
262,50
287,44
III. 
Občinski svet potrjuje cene grobnin oziroma najema grobnega prostora, ki se uporabljajo od 2021 naprej.
Storitev
Cena v EUR brez DDV
DDV
Cena v EUR 
z DDV
22 %
Letna najemnina/grobnina 
– enojni grobni prostor
13,90
3,06
16,96
– dvojni grobni prostor
27,80
6,12
33,92
– trojni grobni prostor
41,70
9,17
50,87
– vsaka druga oblika oziroma velikost grobnega prostora se poveča za ceno enojnega grobnega prostora
– otroški grobni prostor
13,90
3,06
16,96
– žarni grobni prostor
13,90
3,06
16,96
IV. 
Cene oziroma tarife, podane v ponudbi za pridobitev koncesije za opravljanje gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki, ki se s predmetnim sklepom ne spreminjajo, ostajajo še naprej v veljavi.
V. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 5. 2021 dalje.
Št. 354-4/2019
Kostanjevica na Krki, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost