Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1369. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki, stran 4050.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – ZVS-UPB2, 23/07 – popravek in 41/07 – popravek), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/2012) in 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 13. redni seji dne 14. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki 
I. 
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v višini 21,47 EUR za efektivno uro storitve od 1. 5. 2021 dalje.
V ceni efektivne ure predstavljajo stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje 4,25 EUR/uro, stroški za neposredno socialno oskrbo pa 17,22 EUR/uro.
II. 
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša skupaj 12,86 EUR in je sestavljena iz subvencije:
– za stroške strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora ter vodenje in koordiniranje v višini 4,25 EUR/uro in
– 50 % cene neposredne oskrbe oziroma 8,61 EUR/uro.
III. 
Prispevek uporabnika znaša 8,61 EUR/uro in se lahko še dodatno zniža, če uporabnik poda vlogo za dodatno znižanje, o kateri skladno z zakonom odloči pristojni Center za socialno delo Posavje.
Cena za uporabnika se ob nedeljah poviša za 40 % od osnove in tako znaša 12,05 EUR/uro, ob praznikih pa se cena za uporabnika poviša za 50 % od osnove, tako da znaša prispevek uporabnika 12,91 EUR/uro.
IV. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 5. 2021 dalje.
Št. 129-2/2021
Kostanjevica na Krki, dne 14. aprila 2021
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič 

AAA Zlata odličnost