Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1361. Sklep o soglasju k cenam socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, stran 4042.

  
Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg, 54/17, 31/18 – ZOA-A, 46/19, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 16. redni seji dne 13. 4. 2021 sprejel
S K L E P 
o soglasju k cenam socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje 
I. 
Mestna občina Celje daje soglasje k stroškom storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje, v višini:
– 20,95 EUR na efektivno uro ob delavnikih,
– 27,20 EUR na efektivno uro opravljeno ob nedeljah in
– 29,29 EUR na efektivno uro opravljeno na praznik.
II. 
Ob upoštevanju subvencije in oprostitve Mestne občine Celje znaša cena storitve pomoč družini na domu za uporabnika:
– na delavnik 6,00 EUR,
– na nedeljo 6,50 EUR in
– na praznik 6,70 EUR
za efektivno uro pomoči na domu.
III. 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Celje, št. 122-46/2019 z dne 18. 2. 2020 (Uradni list RS, št. 12/20).
IV. 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 5. 2021.
Št. 122-50/2020
Celje, dne 13. aprila 2021
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost