Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2021 z dne 26. 4. 2021

Kazalo

1352. Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24), stran 4023.

  
Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) na seji 23. aprila 2021 sprejel
O D L O K 
o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 (OdPSD22–24) 
1. člen
(vsebina) 
Ta odlok določa okvir za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2024.
2. člen 
(ciljni saldo sektorja država in najvišji obseg izdatkov sektorja država) 
(1) Ciljni saldo sektorja država in najvišji obseg izdatkov sektorja država za posamezna proračunska leta od 2022 do 2024 po metodologiji ESA v skladu z 2. členom Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15 in 177/20 – popr.) znašata:
Leto
Ciljni saldo sektorja država 
(v % BDP)
Najvišji obseg izdatkov sektorja država 
(v mio EUR)
2022
-5,7
25.040
2023
-3,8
25.045
2024
-2,8
25.430
(2) Metodologija ESA iz prejšnjega odstavka je evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov, določen z Uredbo (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (UL L št. 174 z dne 26. 6. 2013, str. 1), zadnjič popravljeno s Popravkom (UL L št. 154 z dne 11. 6. 2016, str. 27).
3. člen 
(državni proračun) 
Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za državni proračun po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja država iz prejšnjega člena, znašata:
Leto
Ciljni saldo 
(v % BDP)
Najvišji obseg izdatkov 
(v mio EUR)
2022
-4,9
13.300
2023
-3,6
13.060
2024
-2,5
12.730
4. člen 
(lokalne enote sektorja država) 
Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za lokalne enote sektorja država (občine) po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja država iz 2. člena tega odloka, znašata:
Leto
Ciljni saldo 
(v % BDP)
Najvišji obseg izdatkov 
(v mio EUR)
2022
0,1
2.405
2023
0,1
2.410
2024
0,1
2.415
5. člen 
(pokojninska blagajna) 
Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja država iz 2. člena tega odloka, znašata:
Leto
Ciljni saldo 
(v % BDP)
Najvišji obseg izdatkov 
(v mio EUR)
2022
0
6.300
2023
0
6.480
2024
0
6.675
6. člen 
(zdravstvena blagajna) 
Ciljni saldo in najvišji obseg izdatkov za zdravstveno blagajno po denarnem toku, ki ustreza ciljnemu saldu sektorja država iz 2. člena tega odloka, znašata:
Leto
Ciljni saldo 
(v % BDP)
Najvišji obseg izdatkov 
(v mio EUR)
2022
0
3.720
2023
0
3.745
2024
0
3.850
KONČNI DOLOČBI 
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (Uradni list RS, št. 26/19, 67/20, 128/20 in 168/20) v delu, ki se nanaša na leto 2022.
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/21-37/12
Ljubljana, dne 23. aprila 2021
EPA 1794-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost