Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2021 z dne 12. 4. 2021

Kazalo

1155. Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije, stran 3361.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o metodah za določanje prihrankov energije 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
(1) Ta pravilnik določa metode za določanje prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti (v nadaljnjem besedilu: ukrep), ki se izvajajo za doseganje obveznosti 10. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20).
(2) Ta pravilnik za posamezne ukrepe določa tudi izračun povečane rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida.
2. člen 
(prenos predpisov Evropske unije) 
S tem pravilnikom se v pravni red Republike Slovenije delno prenaša Direktiva 2012/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/EU in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L št. 315 z dne 14. 11. 2012, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2019/944 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in spremembi Direktive 2012/27/EU (UL L št. 158 z dne 14. 6. 2019, str. 125).
3. člen 
(metode) 
(1) Metode za določanje prihrankov energije, doseženih s posameznimi ukrepi, ter povečane rabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida, so določene v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Trajanje učinkov posameznih ukrepov je določeno v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen 
(emisijski in pretvorbeni faktorji) 
(1) Emisijski faktorji za izračun zmanjšanja izpustov ogljikovega dioksida, doseženega s posameznimi ukrepi, so določeni v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pretvorbeni faktorji za izračun energijske vsebnosti energentov za končno rabo so določeni v Prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15, 14/17 in 158/20 – ZURE).
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-541/2020/18
Ljubljana, dne 31. marca 2021
EVA 2020-2430-0134
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti