Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1038. Sklep o ustanovitvi območnih svetov, stran 3102.

  
Na podlagi 35. člena ter v zvezi drugim odstavkom 11. člena in 34. členom Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 11. redni seji 18. 3. 2021 sprejela
S K L E P 
o ustanovitvi območnih svetov 
1. člen 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) na območju vsake posamezne območne enote ZZZS ustanovi območni svet.
2. člen 
Posamezni območni svet ima sedem članov, od katerih so:
1. štirje člani predstavniki zavarovancev, in sicer
‒ dva člana predstavnika aktivnih zavarovancev,
‒ en predstavnik upokojencev,
‒ en predstavnik invalidov, in
2. trije člani predstavniki delodajalcev.
3. člen 
Volitve v območne svete se izvedejo v skladu s Pravilnikom o volitvah članov organov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 51/21).
4. člen 
(1) Območni svet ima sedež na sedežu območne enote ZZZS, na katere območju je ustanovljen.
(2) Pogoje za delo območnega sveta zagotavlja območna enota ZZZS iz prejšnjega odstavka.
5. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi območnih svetov (Uradni list RS, št. 38/93).
6. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 15. aprila 2021.
Št. 9000-4/2021-DI/11
Ljubljana, dne 18. marca 2021
EVA 2021-2711-0023
Lučka Böhm 
predsednica Skupščine 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

AAA Zlata odličnost