Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1019. Sklep o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu, stran 3079.

  
Na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20) izdajam
S K L E P 
o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu 
1. člen 
S tem sklepom se poslovni prostor v stavbi št. 84 k. o. 2332 Kostanjevica na Krasu (št. dela stavbe: 3), stoječi na parcelah št. 360/6 in 3196 obe k. o. 2332 Kostanjevica na Krasu, na naslovu Kostanjevica na Krasu 75, 5296 Kostanjevica na Krasu, v izmeri 35,80 m2, last Občine Miren - Kostanjevica, prenese v upravljanje Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu.
2. člen 
Medsebojna razmerja v zvezi s prenosom stvarnega premoženja iz 1. člena tega sklepa v upravljanje Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu se med Občino Miren - Kostanjevica in Krajevno skupnostjo Kostanjevica na Krasu uredijo s pogodbo.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0007/2021-1
Miren, dne 18. marca 2021
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost