Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

1018. Sklep o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje Krajevne skupnosti Miren, stran 3079.

  
Na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20) izdajam
S K L E P 
o prenosu stvarnega premoženja v upravljanje Krajevne skupnosti Miren 
1. člen 
S tem sklepom se poslovni prostori v pritličju stavbe št. 190 k. o. 2325 Miren, stoječe na parceli št. 959/11 k. o. 2325 Miren, na naslovu Miren 129, 5291 Miren, v izmeri 164,60 m2, vse premično premoženje, ki se nahaja v navedenih poslovnih prostorih in je razvidno iz registra osnovnih sredstev Občine Miren - Kostanjevica na dan 31. 3. 2021 ter solastniški delež ½ na hodniku do stopnišča v navedeni stavbi in na nepremičnini parc. št. 959/12 k. o. 2325 Miren, ki v naravi predstavlja dvorišče in parkirišče pred stavbo št. 190 k. o. 2325 Miren v izmeri 504 m2, prenese v upravljanje Krajevne skupnosti Miren.
2. člen 
Medsebojna razmerja v zvezi s prenosom stvarnega premoženja iz 1. člena tega sklepa v upravljanje Krajevne skupnosti Miren se med Občino Miren - Kostanjevica in Krajevno skupnostjo Miren uredijo s pogodbo.
3. člen 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4780-0006/2021-1
Miren, dne 18. marca 2021
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar 

AAA Zlata odličnost