Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

998. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice, stran 3030.

  
Na podlagi določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter 8. in 17. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 15. redni seji dne 17. 3. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice 
1. člen 
S tem pravilnikom se dopolni Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/20) tako, da se za 16. členom doda:
»VIII. Oblikovanje vrednosti točk 
17. člen
Pred vsakoletnim sprejemom sklepa o začetku postopka javnega razpisa komisija iz 7. člena tega pravilnika oblikuje predlog za vrednotenje (število točk) meril iz Priloge tega pravilnika. Predlog potrdi župan s sklepom.«
17. in 18. člen postaneta 18. in 19. člen.
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-6/2021(0106)-21
Dolenjske Toplice, dne 17. marca 2021
Župan 
Občine Dolenjske Toplice 
Franc Vovk 

AAA Zlata odličnost