Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

986. Poziv za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov okrajnih volilnih komisij 4004 – Ivančna Gorica in 6010 – Hrastnik Trbovlje, stran 2989.

  
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) je Državna volilna komisija na 3. seji 25. marca 2021 sprejela
P O Z I V 
za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov okrajnih volilnih komisij 4004 – Ivančna Gorica in 6010 – Hrastnik Trbovlje 
I. 
Predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov okrajnih volilnih komisij
Na podlagi 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) okrajne volilne komisije imenuje Državna volilna komisija.
Okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
Predsednik okrajne volilne komisije se imenuje izmed sodnikov, njegov namestnik pa izmed drugih diplomiranih pravnikov.
Ostali člani okrajne volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, pri čemer se upošteva njihova sorazmerna zastopanost.
Predloge za imenovanje članov okrajnih volilnih komisij in njihovih namestnikov lahko dajo tudi predstavniški organi lokalnih skupnosti z območja volilnega okraja.
Državna volilna komisija poziva politične stranke in predstavniške organe lokalnih skupnosti z območja volilnega okraja, da predlagajo kandidate za člane in namestnike članov okrajnih volilnih komisij, in sicer za okrajno volilno komisijo:
– 4004 – Ivančna Gorica
– 6010 – Hrastnik Trbovlje.
Krajevno pristojnost komisij določa Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ – UPB1 in 29/21).
Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke:
– naziv predlagatelja (ime politične stranke oziroma lokalne skupnosti in kontaktno osebo, če bi bilo potrebno pridobiti kakršnekoli dodatne podatke)
– ime in priimek predlaganega kandidata
– rojstni datum predlaganega kandidata
– naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata
– številka volilne enote in okraja, za katere komisijo se predlaga kandidat.
Za člana okrajne volilne komisije se lahko imenuje oseba, ki ima volilno pravico pri volitvah v državni zbor.
Predlogu je treba priložiti pisno soglasje predlaganega kandidata, da je pripravljen opravljati funkcijo, če bo imenovan. V primeru, da je predlagatelj kandidat, soglasja ni treba priložiti.
Predloge je treba posredovati v pisni obliki na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska c. 54/IX, 1000 Ljubljana – ali na e-mail: gp.dvk@dvk-rs.si.
Državna volilna komisija bo upoštevale kot pravočasne tiste predloge, ki bodo prispeli do vključno 8. 4. 2021.
II. 
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Št. 040-36/2018-516
Ljubljana, dne 24. marca 2021
Peter Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost