Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

985. Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika in namestnika predsednika Okrajnih volilnih komisij 4004 – Ivančna Gorica in 6010 Hrastnik – Trbovlje, stran 2989.

  
Državna volilna komisija na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21) objavlja
J A V N I  P O Z I V 
za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje predsednika in namestnika predsednika Okrajnih volilnih komisij 4004 – Ivančna Gorica in 6010 Hrastnik – Trbovlje 
I. 
Na podlagi 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB1, 54/07 – odločba US, 23/17 in 29/21; v nadaljevanju ZVDZ) okrajno volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik okrajne volilne komisije se imenuje izmed sodnikov, njegov namestnik pa izmed drugih diplomiranih pravnikov.
Vrsta volilnega organa:
– Okrajna volilna komisija 4004 Ivančna Gorica
– Okrajna volilna komisija 6010 Hrastnik – Trbovlje.
Trajanje mandata: do izteka mandata sedanje sestave okrajne volilne komisije (23. 1. 2023).
II. 
Predlaganje kandidatov za predsednika okrajne volilne komisije
Na podlagi 34. člena ZVDZ se predsednik okrajne volilne komisije imenuje izmed sodnikov, ki opravljajo sodniško službo.
Predlog oziroma prijava za imenovanje mora vsebovati naslednje podatke oziroma priloge:
– naziv predlagatelja,
– ime in priimek predlaganega kandidata za predsednika in sodišče na katerem opravlja sodniško funkcijo,
– rojstni datum predlaganega kandidata,
– naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata,
– oznako (številka ali sedež) okrajne volilne komisije, za katere komisijo se predlaga kandidat.
Predlogu je treba priložiti pisno soglasje predlaganega kandidata, da je pripravljen opravljati funkcijo, če bo imenovan.
III. 
Predlaganje kandidatov za namestnike predsednikov okrajnih volilnih komisij
Na podlagi 34. člena ZVDZ se namestnik predsednika okrajne volilne komisije imenuje izmed drugih diplomiranih pravnikov.
Predlog oziroma prijava za imenovanje mora vsebovati naslednje podatke oziroma priloge:
– naziv predlagatelja,
– ime in priimek predlaganega kandidata za namestnika predsednika,
– rojstni datum predlaganega kandidata,
– naslov stalnega prebivališča predlaganega kandidata,
– diplomo pravne fakultete,
– oznako (številka ali sedež) okrajne volilne komisije, za katere komisijo se predlaga kandidat.
Predlogu je treba priložiti pisno soglasje predlaganega kandidata, da je pripravljen opravljati funkcijo, če bo imenovan. V primeru, da je predlagatelj kandidat, soglasja ni treba priložiti.
IV. 
Za predsednika oziroma namestnika predsednika okrajne volilne komisije, se lahko imenuje oseba, ki ima volilno pravico na volitvah v državni zbor.
V. 
Uporaba izrazov: v javnem pozivu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
VI. 
1. Predloge za imenovanje je treba posredovati v pisni obliki na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana ali na e-naslov: gp.dvk@dvk-rs.si
2. Državna volilna komisija bo upoštevala kot pravočasne tiste predloge, ki bodo prispeli do vključno 8. 4. 2021.
Št. 040-36/2018-515
Ljubljana, dne 24. marca 2021
Peter Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost