Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

984. Valorizacijski količniki za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2020, stran 2988.

  
Na podlagi četrtega odstavka 35. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v soglasju z ministrom za finance objavlja
V A L O R I Z A C I J S K E   K O L I Č N I K E 
za preračun osnov iz prejšnjih let zavarovanja na raven povprečne plače na zaposleno osebo, izplačane za leto 2020 
Osnove iz prejšnjih let zavarovanja se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnin, uveljavljenih v letu 2021, predhodno preračunajo, da ustrezajo ravni povprečne plače, izplačane za leto 2020, tako, da se preračuna povprečna mesečna osnova iz leta:
1965
s količnikom
4648823,673
1966
s količnikom
3514826,636
1967
s količnikom
3182656,207
1968
s količnikom
2904931,944
1969
s količnikom
2522837,237
1970
s količnikom
2104808,974
1971
s količnikom
1762761,502
1972
s količnikom
1496753,048
1973
s količnikom
1292377,130
1974
s količnikom
1028851,562
1975
s količnikom
822555,282
1976
s količnikom
711951,118
1977
s količnikom
597897,842
1978
s količnikom
490634,787
1979
s količnikom
391751,271
1980
s količnikom
330354,414
1981
s količnikom
253965,025
1982
s količnikom
201616,230
1983
s količnikom
158618,607
1984
s količnikom
104323,073
1985
s količnikom
52690,108
1986
s količnikom
23650,312
1987
s količnikom
10684,664
1988
s količnikom
4025,073
1989
s količnikom
245,338
1990
s količnikom
51,197
1991
s količnikom
27,929
1992
s količnikom
9,400
1993
s količnikom
6,269
1994
s količnikom
4,886
1995
s količnikom
4,111
1996
s količnikom
3,566
1997
s količnikom
3,192
1998
s količnikom
2,913
1999
s količnikom
2,658
2000
s količnikom
2,402
2001
s količnikom
2,146
2002
s količnikom
1,956
2003
s količnikom
1,819
2004
s količnikom
1,721
2005
s količnikom
1,642
2006
s količnikom
1,562
2007
s količnikom
1,448
2008
s količnikom
1,343
2009
s količnikom
1,300
2010
s količnikom
1,250
2011
s količnikom
1,224
2012
s količnikom
1,219
2013
s količnikom
1,212
2014
s količnikom
1,202
2015
s količnikom
1,193
2016
s količnikom
1,173
2017
s količnikom
1,138
2018
s količnikom
1,106
2019
s količnikom
1,066
2020
s količnikom
1,000
Št. 007-158/2021
Ljubljana, dne 24. marca 2021
EVA 2021-2611-0026
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 
 
Soglašam! 
Mag. Andrej Šircelj 
minister 
za finance 

AAA Zlata odličnost