Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021

Kazalo

983. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja, stran 2988.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O 
o sprejetju izobraževalnih programov srednjega strokovnega izobraževanja 
1. člen 
Na podlagi sklepov Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetih na 183. seji, dne 19. 2. 2021, ministrica, pristojna za izobraževanje, sprejme naslednja nova izobraževalna programa:
– Predšolska vzgoja (DV) – program srednjega strokovnega izobraževanja prilagojen za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju ter
– Logistični tehnik (SI) – program srednjega strokovnega izobraževanja prilagojen za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v slovenski Istri.
2. člen 
(1) Izobraževalna programa na področju srednjega strokovnega izobraževanja iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(2) Izobraževalna programa iz prejšnjega člena se začneta izvajati s šolskim letom 2021/2022.
3. člen 
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-46/2021
Ljubljana, dne 23. marca 2021
EVA 2021-3330-0038
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost