Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

927. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 2876.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) ter za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19, 26/19, 36/19, 58/19, 78/19, 101/20, 118/20, 121/20, 152/20 in 173/20) se v Prilogi:
- v preglednici »Tip osebe javnega prava: občina – občinska uprava, Ime delovnega mesta: direktor/tajnik občinske uprave (OBČ UPR), Razpon plačnega razreda: 44–56« vrstica
»
76317
OBČINA TRŽIČ
B017801
Direktor/tajnik OBČ UPR
50
« 
nadomesti z vrstico
»
76317
OBČINA TRŽIČ
B017801
Direktor/tajnik OBČ UPR
51
«; 
- v preglednici »Tip osebe javnega prava: upravna enota, Ime delovnega mesta: načelnik upravne enote (UE), Razpon plačnega razreda: 49–51« vrstica
»
62170
UPRAVNA ENOTA KOPER
B017105
Načelnik UE
50
« 
nadomesti z vrstico
»
62170
UPRAVNA ENOTA KOPER
B017105
Načelnik UE
51
«. 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-194/2021/10
Ljubljana, dne 23. marca 2021
EVA 2021-3130-0009
Boštjan Koritnik 
minister 
za javno upravo 

AAA Zlata odličnost