Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

922. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2868.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 18. redni seji dne 4. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 852/11 k.o. 2146 Kovor,
– parc. št. 13/10 k.o. 2150 Zvirče.
2. 
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti status javnega dobra in postaneta last Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-13/2021/2(206)
Tržič, dne 4. marca 2021
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 
 
 

AAA Zlata odličnost