Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

921. Sklep o ugotovitvi javne koristi – Izobraževalno in športno središče Križe, stran 2868.

  
Na podlagi drugega odstavka 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 18. redni seji dne 4. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi – Izobraževalno in športno središče Križe 
1. člen 
Ugotovi se, da je ureditev Izobraževalnega in športnega središča Križe na območju EUP KRŽ 10 (Križe – šola), na nepremičninah parc. št. del 281/55 in 281/56 obe k.o. 2147 Križe in na območju EUP KRŽ 01 (Križe – šola), na nepremičninah parc. št. 281/85, 281/86 in 281/54, vse k.o. 2147 Križe, nujno potrebna in v javno korist.
2. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-12/2021/25(209)
Tržič, dne 8. marca 2021
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost