Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

910. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, imetnik pravice Krajevna skupnost Razkrižje, stran 2851.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12 in 3/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 14. redni seji dne 25. 2. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje v splošni rabi, imetnik pravice Krajevna skupnost Razkrižje 
1. člen 
Na nepremičnini parc. št.:
– 614 k.o. 276 – Razkrižje
– 615 k.o. 276 – Razkrižje
– 616 k.o. 276 – Razkrižje
– 618/1 k.o. 276 – Razkrižje.
2. člen 
Na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju statusa Splošnega ljudskega premoženja v splošni rabi, imetnik pravice Krajevna skupnost Razkrižje z naslovom Razkrižje 69, 9240 Ljutomer, v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje do celote pri vseh nepremičninah, matična št. 1332163000 in zaznamba, da imajo nepremičnine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2021-17
Šafarsko, dne 3. marca 2021
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost