Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

899. Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB1), stran 2834.

  
Na podlagi 131. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 191/20 – UPB1) je mestni svet na 24. redni seji dne 10. 3. 2021 potrdil uradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj, ki obsega:
– Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 35/17 z dne 7. julij 2017)
– Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno- varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 54/17 z dne 29. september 2017)
– Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno- varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 67/17 z dne 29. november 2017)
– Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno- varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 7/19 z dne 1. februar 2019)
– Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno- varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 131/20 z dne 28. september 2020)
Št. 602-96/20-8-(40/30/08)
Župan 
Mestne občine Kranj 
Matjaž Rakovec 
S K L E P 
o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (uradno prečiščeno besedilo – UPB1) 
1. člen 
Cena vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj, znaša mesečno na otroka:
Program
Cena
Dnevni program
oddelek prvega starostnega obdobja 
587,79 €
2. člen 
Dnevni strošek živil za otroke v ceni programa iz 1. člena znaša 3 €. Za otroke, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, znaša dnevni strošek živil 1,95 €.
Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 7.30, vrtec z istim dnem zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil.
3. člen 
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 8,024 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.
4. člen 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:
– uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet;
– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka nad 15 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je vključen. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne sofinancira oziroma financira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna.
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
5. člen 
Črtan.
6. člen 
V vrtec se lahko vključi v starostno homogeni oddelek prvega starostnega obdobja največ 14 otrok.
7. člen 
Mestna občina Kranj bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj po tem sklepu.
8. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2017 dalje.
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 54/17) vsebuje naslednjo končno določbo: 
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017.
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 67/17) vsebuje naslednjo končno določbo: 
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2017.
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 7/19) vsebuje naslednjo končno določbo: 
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2. 2019.
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Vrtcu Duhec d.o.o., Enota Kranj (Uradni list RS, št. 131/20) vsebuje naslednjo končno določbo: 
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2020.

AAA Zlata odličnost