Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

893. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 2805.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Cerknica na 16. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 
I. 
Nepremičnini:
– katastrska občina 1659 RAKEK parcela 87/6 (ID 7106225), kjer je v zemljiški knjigi vknjižena zaznamba grajenega javnega dobra, se ukine status grajenega javnega dobra;
– katastrska občina 1675 Grahovo parcela 3986/5 (ID 4867425), kjer je v zemljiški knjigi vknjižena zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena, se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena in
– katastrska občina 1676 Cerknica parcela 2763/4 (ID 6358687), katastrska občina 1676 Cerknica parcela 3009 (ID 6358684), katastrska občina 1676 Cerknica parcela 3010 (ID 6358683), katastrska občina 1676 Cerknica parcela 31/13 (ID 6358721) in katastrska občina 1676 CERKNICA parcela 31/14 (ID 6358719), kjer je v zemljiški knjigi vknjižena zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, se ukine status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena in grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0053/2019
Cerknica, dne 11. marca 2021
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost