Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

892. Sklep o določitvi neprofitne in tržne najemnine, stran 2804.

  
Na podlagi 115. člena v povezavi z 90. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – ZFRO), 30. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – ZUPJS, 79/15 in 91/15) ter 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 8/10, 78/15, 77/16) je Občinski svet Občine Cerknica na 16. redni seji dne 11. 3. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi neprofitne in tržne najemnine 
1. člen 
S tem sklepom se za stanovanja v lasti Občine Cerknica določa:
– način določitve višine najemnine za neprofitna stanovanja na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (v nadaljevanju: Uredba);
– višina tržne najemnine za neprofitna stanovanja za najemnike, ki ne izpolnjujejo več splošnih pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, določenih v vsakokratnem veljavnem Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (v nadaljevanju Pravilnik);
– višina tržne najemnine za neprofitna stanovanja najemnikov, ki imajo v najemu večje stanovanje, kot bi jim pripadalo po površinskih normativih, določenih v Pravilniku.
2. člen 
Za neprofitna stanovanja, katerih najemniki izpolnjujejo splošne pogoje za pridobitev stanovanja določene v Pravilniku, se v najemni pogodbi določi višina najemnine, ki jo določa Uredba, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine v višini 4,68 % od vrednosti stanovanja.
Za neprofitna stanovanja, katerih najemniki ne izpolnjujejo več splošnih pogojev za pridobitev stanovanja določenih v Pravilniku, se upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina. Višina tržne najemnine znaša 20 % več, kot neprofitna najemnina, izračunana na podlagi Uredbe v višini 4,68 % od vrednosti stanovanja.
3. člen 
Če najemnik neprofitnega stanovanja že ima v najemu večje neprofitno stanovanje, kot bi mu pripadalo po površinskem normativu iz Pravilnika, in ne sprejme zamenjave s stanovanjem, ki bi mu po površinskem normativu pripadalo, se določi tržna najemnina v višini 4,00 EUR/m2 za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ.
Če najemnik neprofitnega stanovanja sprejme večje stanovanje, kot bi mu po površinskih normativih iz Pravilnika pripadalo, se za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ, ki ga določa Pravilnik, določi tržna najemnina v višini 4,00 EUR/m2.
4. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-001/2021
Cerknica, dne 11. marca 2021
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 

AAA Zlata odličnost