Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

878. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vajah v obrambnem sistemu, stran 2784.

  
Na podlagi 42. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 91/15 in 139/20) in 32. člena Uredbe o obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 51/13) minister za obrambo izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o vajah v obrambnem sistemu 
1. člen 
V Pravilniku o vajah v obrambnem sistemu (Uradni list RS, št. 100/13) se za 6. členom doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(zemljišča in objekti za izvedbo vaj Slovenske vojske) 
(1) Vaje Slovenske vojske se načrtujejo in izvajajo na vadiščih Slovenske vojske ter na zemljiščih in objektih v upravljanju ministrstva, pristojnega za obrambo. Če cilj, namen ali obseg posamezne vaje Slovenske vojske presega razpoložljive zmogljivosti Slovenske vojske in ministrstva, pristojnega za obrambo, se za izvedbo te vaje pridobijo druga zemljišča in objekti na podlagi zakona, ki ureja materialno dolžnost, oziroma pravnega posla.
(2) Z aktivnostmi za določitev in pridobitev zemljišč ter objektov za izvedbo vaj Slovenske vojske po postopkih na podlagi zakona, ki ureja materialno dolžnost, poveljstvo ali enota Slovenske vojske kot nosilec vaje prične najmanj 60 dni pred izvedbo vaje, načrtovane v letnem načrtu vaj obrambnega sistema ali načrtu vaj Slovenske vojske na taktični ravni.
(3) Poveljstva in enote Slovenske vojske pri aktivnostih iz prejšnjega odstavka sodelujejo s krajevno pristojno upravo za obrambo.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-34/2020-19
Ljubljana, dne 18. marca 2021
EVA 2021-1911-0005
Mag. Matej Tonin 
minister 
za obrambo 

AAA Zlata odličnost