Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

877. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli, stran 2774.

  
Na podlagi 86. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli 
1. člen
V Pravilniku o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12 in 51/13) se besedilo 14. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če se učenec prešola na drugo šolo, pošlje šola matični list in osebni športnovzgojni karton šoli, na katero se učenec prešola.
(2) Šola pošlje šoli, na katero se učenec prešola, tudi osebno mapo učenca, ki potrebuje pomoč oziroma svetovanje, če mu je bila nudena pomoč v skladu z zakonom, ki ureja obravnavo otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju.
(3) Dokumentacija iz prvega in drugega odstavka tega člena se drugi šoli posreduje na podlagi njenega pisnega zaprosila.«.
2. člen 
Priloga se nadomesti z novo Prilogo, ki je kot Priloga sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-26/2021
Ljubljana, dne 10. marca 2021
EVA 2021-3330-0020
Prof. dr. Simona Kustec 
ministrica za izobraževanje, 
znanost in šport 

AAA Zlata odličnost