Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

872. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dva člana Sodnega sveta, stran 2703.

  
Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a), drugega odstavka 16. člena Zakona o sodnem svetu (Uradni list RS, št. 23/17) ter v povezavi z Odlokom o razpisu volitev članov Sodnega sveta (Uradni list RS, št. 41/21) objavljam
P O Z I V 
za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dva člana Sodnega sveta 
Predsednik Državnega zbora me je 19. marca 2021 obvestil, da 2. julija 2021 poteče mandat petim članom Sodnega sveta, od tega dvema članoma, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor ter da je bil istega dne v Uradnem listu RS, št. 41/21 objavljen Odlok o razpisu volitev članov Sodnega sveta, ki je za dan razpisa, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, določil 29. marec 2021. Na tej podlagi objavljam poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dva člana Sodnega sveta.
Zakon o sodnem svetu določa, da Državni zbor na predlog predsednika republike člane Sodnega sveta izvoli izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov.
Zaželeno je, da so predlogi možnih kandidatov za člana Sodnega sveta obrazloženi ter da je priloženo pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti, če ta ne kandidira sam. Predlogom možnih kandidatov za člana Sodnega sveta morajo biti priložena tudi dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev.
Po tem, ko bom v skladu z zakonom o sodnem svetu sprejel odločitev o uvrstitvi kandidatov na kandidatno listo, ki jo moram predložiti Državnemu zboru in pred glasovanjem v Državnem zboru, je predvidena javna predstavitev kandidatov, ki bodo uvrščeni na kandidatno listo.
Predloge možnih kandidatov za dva člana Sodnega sveta je treba poslati do 26. 4. 2021, in sicer na naslov: Urad predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana oziroma po elektronski pošti na naslov: gp.uprs@up-rs.si.
Uporabljeni izrazi v tem pozivu, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Št. 003-03-2/2021-2
Ljubljana, dne 26. marca 2021
Borut Pahor 
predsednik 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost