Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2021 z dne 26. 3. 2021

Kazalo

871. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-J), stran 2703.

  
Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17 in 175/20 – ZIUOPDVE) in 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) je Državni zbor na seji 23. marca 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-J) 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06, 137/06, 67/08, 85/11, 17/15, 9/17, 26/17 in 8/19) se v 6. členu v drugem odstavku črta besedilo »tem odlokom in«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Študijski programi univerze se uvrščajo v študijska področja v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, ter v znanstvenoraziskovalno disciplino v skladu s klasifikacijo Frascati.«.
Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti do sedmi odstavek postanejo četrti do šesti odstavek.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Univerza uskladi svoj statut v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/21-5/10
Ljubljana, dne 23. marca 2021
EPA 1640-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost