Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

787. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, stran 2513.

  
Na podlagi prvega odstavka 143. člena v zvezi s četrtim odstavkom 186. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19, 75/19, 139/20 in 189/20 – ZFRO) je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji 25. februarja 2021 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja 
1. člen 
V Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 14/17, 64/17, 19/18, 17/19 in 18/20) se v 3. členu znesek »7,33 eura« nadomesti z zneskom »7,76 eura«.
2. člen 
V 4. členu se v prvem, drugem in tretjem odstavku znesek »10,96 eura« nadomesti z zneskom »11,60 eura«.
3. člen 
V 5. členu se znesek »14,60 eura« nadomesti z zneskom »15,45 eura«.
4. člen 
V 6. členu se znesek »36,56 eura« nadomesti z zneskom »38,68 eura«.
5. člen 
V 7. členu se znesek »182,80 eura« nadomesti z zneskom »193,40 eura« ter znesek »15,23 eura« se nadomesti z zneskom »16,11 eura«.
6. člen 
V 8. členu se znesek »3,63 eura« nadomesti z zneskom »3,84 eura«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta sklep začne veljati 1. aprila 2021.
Št. 9000-4/2021/22-5-1
Ljubljana, dne 25. februarja 2021
EVA 2021-2611-0022
Svet Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Slovenije 
predsednik sveta zavoda 
Dušan Bavec 

AAA Zlata odličnost