Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

769. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma družbena lastnina v splošni rabi, stran 2478.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14 z dne 20. 6. 2014) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 23. redni seji dne 24. 2. 2021 na predlog župana sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra oziroma družbena lastnina v splošni rabi 
I. 
Status javnega dobra se ukine pri naslednjih nepremičninah:
PARC. ŠT.
K.O.
ID
847/3
222
JAMNA
206254
847/5
222
JAMNA
373797
1144/1
222
JAMNA
3099625
1144/2
222
JAMNA
244957
462
215
STANETINCI
2405253
463/2
215
STANETINCI
5855521
463/4
215
STANETINCI
6514735
848/4
222
JAMNA
1716290
847/3
222
JAMNA
206254
747/5
222
JAMNA
373797
723/10
227
TERBEGOVCI
5999888
723/3
227
TERBEGOVCI
5999882
715/6
227
TERBEGOVCI
5831605
1228/12
224
GRABONOŠ
440408
1032
222
JAMNA
1040538
1228/11
224
GRABONOŠ
1951165
II. 
Status družbena lastnina v splošni rabi se ukine pri naslednjih nepremičninah:
PARC. ŠT.
K.O.
ID
697
223
BLAGUŠ
3863962
712
223
BLAGUŠ
453508
714
223
BLAGUŠ
169517
719
223
BLAGUŠ
4871442
749
223
BLAGUŠ
4367306
740
223
BLAGUŠ
1679741
1053/1
213
DRAGOTINCI
5271708
665/3
223
BLAGUŠ
4367305
697
223
BLAGUŠ
3863962
627/4
223
BLAGUŠ
1512375
931/4
213
DRAGOTINCI
5102234
931/5
213
DRAGOTINCI
3761033
931/6
213
DRAGOTINCI
3593359
931/7
213
DRAGOTINCI
905938
III. 
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se zaznamuje pri naslednjih nepremičninah:
PARC. ŠT.
K.O.
ID
697
223
BLAGUŠ
3863962
712
223
BLAGUŠ
453508
714
223
BLAGUŠ
169517
719
223
BLAGUŠ
4871442
749
223
BLAGUŠ
4367306
847/3
222
JAMNA
206254
847/5
222
JAMNA
373797
1053/1
213
DRAGOTINCI
5271708
1144/1
222
JAMNA
3099625
1144/2
222
JAMNA
244957
665/3
223
BLAGUŠ
4367305
462
215
STANETINCI
2405253
463/2
215
STANETINCI
5855521
463/4
215
STANETINCI
6514735
848/4
222
JAMNA
1716290
847/3
222
JAMNA
206254
747/5
222
JAMNA
373797
723/10
227
TERBEGOVCI
5999888
723/3
227
TERBEGOVCI
5999882
715/6
227
TERBEGOVCI
5831605
1228/12
224
GRABONOŠ
440408
697
223
BLAGUŠ
3863962
627/4
223
BLAGUŠ
1512375
1032
222
JAMNA
1040538
1228/11
224
GRABONOŠ
1951165
931/7
213
DRAGOTINCI
905938
IV. 
Z uveljavitvijo tega sklepa nepremičnine iz I. in II. točke postanejo polna last Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, matična št.: 5880319000, Ulica Bratka Krefta 14, 9244 Sveti Jurij ob Ščavnici do celote – 1/1.
V. 
Po uveljavitvi tega sklepa izda Občina Sveti Jurij ob Ščavnici po uradni dolžnosti ugotovitveno odločbo o ukinitvi javno dobro za nepremičnine iz I. točke oziroma odločbo o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi za nepremičnine iz II. točke ter odločbo o pridobitvi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine iz III. točke.
Po pravnomočnosti odločbe se zemljiški knjigi predlaga vpis lastninske pravice Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na nepremičninah iz I. in II. točke ter zaznamba statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine iz III. točke.
VI. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35106-0001/2021
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 24. februarja 2021
Župan 
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici 
Anton Slana 

AAA Zlata odličnost