Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

767. Odredba o ureditvi parkiranja na javnem parkirišču P+R pri železniški postaji v Sevnici, stran 2476.

  
Na podlagi 6., 15., 65. in 68. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20), 56. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C), 62. in 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 42., 43. in 44. člena Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 29/13) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – uradno prečiščeno besedilo, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 24. 2. 2021 sprejel
O D R E D B O 
o ureditvi parkiranja na javnem parkirišču P+R pri železniški postaji v Sevnici 
1. člen 
S to odredbo se na javnem parkirišču P+R pri železniški postaji v Sevnici, na zemljišču s parc. št. 1526/42, k. o. 1379 Sevnica, dovoli parkiranje osebnih vozil potnikov, ki potovanje nadaljujejo z uporabo sredstev javnega potniškega prometa, v skupnem trajanju do 12 ur.
2. člen 
Parkirišče, na katerem velja ureditev, je označeno na dostopu na parkirišče s prometnim znakom, št. 2413 »Parkiraj in presedi« ter dopolnilno tablo »Parkiranje dovoljeno samo za uporabnike javnega potniškega prometa do 12 ur. Prihod označiti na vidnem mestu.«.
3. člen 
(1) Uporabnik parkirišča mora namestiti veljavni parkirni listek na vidnem mestu za ves čas parkiranja, tako da je čitljiv iz zunanje strani vozila ter vozilo, pred iztekom dovoljenega časa parkiranja, odstraniti s parkirišča.
(2) Uporabnik parkirišča lahko začetek parkiranja označi tudi s parkirno uro ali na drug ustrezen in razumljiv način.
4. člen 
Odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Izvajati se začne po izvedbi potrebnih tehničnih ukrepov.
Št. 3710-0020/2021
Sevnica, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost