Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

766. Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Prešernovi ulici v Sevnici, stran 2476.

  
Na podlagi 6., 15., 65. in 68. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20), 56. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C), 62. in 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 42., 43. in 44. člena Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 29/13) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – uradno prečiščeno besedilo, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 24. 2. 2021 sprejel
O D R E D B O 
o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih na Prešernovi ulici v Sevnici 
1. člen 
S to odredbo se za cono parkiranja proti plačilu določijo javna parkirišča ob odsekih javnih poti, št. 594221 Prešernova-pod OŠ in št. 594223 vrtec Prešernova, na zemljišču s parc. št. 515/1 in 515/2, obe k. o. 1379 Sevnica.
2. člen 
Parkirni prostori na katerih velja obveznost plačila parkirnine so označeni s talnimi označbami modre barve in prometno signalizacijo.
3. člen 
(1) Parkiranje je dovoljeno v obsegu za katerega je plačana parkirnina.
(2) Zavezanec za plačilo parkirnine je uporabnik parkirišča.
4. člen 
(1) Prva ura parkiranja je brezplačna.
(2) Parkirnina se plačuje za vsako začeto uro parkiranja nad časom brezplačnega parkiranja in znaša 0,5 evra.
(3) Parkirnina se plačuje za parkiranje med 6. in 16. uro.
(4) Ob nedeljah, državnih praznikih in v terminih, za katere je izdana posebna odločba Občine Sevnica, se parkirnina ne plačuje.
(5) Parkirnina se plačuje na parkirni napravi.
5. člen 
(1) Začetek parkiranja je razviden iz parkirnega listka, ki se dobi na parkirni napravi, za katero skrbi upravljavec parkirišča.
(2) Uporabnik parkirišča mora plačati parkirnino za ves čas parkiranja in namestiti veljavni parkirni listek na vidnem mestu, tako da je čitljiv iz zunanje strani vozila ter vozilo, pred iztekom časa za katerega je plačana parkirnina, odstraniti iz parkirišča.
(3) Uporabnik parkirišča lahko začetek prve brezplačne ure označi tudi s parkirno uro ali na drug ustrezen in razumljiv način.
6. člen 
Parkirnina je prihodek proračuna Občine Sevnica.
7. člen 
Za začasno parkiranje interventnih vozil se parkirnina ne plačuje.
8. člen 
Odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Izvajati se začne po izvedbi potrebnih tehničnih ukrepov.
Št. 3710-0021/2021
Sevnica, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost