Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

765. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2475.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 24. 2. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. člen 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednje nepremičnine:
– parc. št. 2667/28 in 2667/24, obe k.o. 1393 Studenec
– parc. št. 1361/2, k.o. 1382 Kompolje
– parc. št. 1010/3, 1017/11 in 1032/79, vse k.o. 1381 Boštanj
– parc. št. 2739/6, 2739/7 in 2739/8, vse k.o. 1397 Tržišče
– parc. št. 1681/8, 1681/10, 1681/11, 1682/5 in 1682/6, k.o. 1367 Zabukovje
– parc. št. 2311/3, 2311/5, 2311/6 in 2311/7, k.o. 1390 Vrh
– parc. št. 498/7, 498/9 in 498/11, vse k.o. 1373 Žurkov Dol
– parc. št. 355/15, k.o. 1376 Kladje.
2. člen 
Po ukinitvi statusa javnega dobra se pri nepremičninah:
– parc. št. 2667/28 in 2667/24, obe k.o. 1393 Studenec
– parc. št. 1361/2, k.o. 1382 Kompolje
– parc. št. 1010/3 in 1017/11, obe k.o. 1381 Boštanj
– parc. št. 2739/6, 2739/7 in 2739/8, vse k.o. 1397 Tržišče
– parc. št. 1681/8, 1681/10, 1681/11, 1682/5 in 1682/6, k.o. 1367 Zabukovje
– parc. št. 2311/3, 2311/5, 2311/6 in 2311/7, k.o. 1390 Vrh
– parc. št. 498/7, 498/9 in 498/11, vse k.o. 1373 Žurkov Dol
– parc. št. 355/15, k.o. 1376 Kladje
vknjiži lastninska pravica v korist Občine Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
3. člen 
Po ukinitvi statusa javnega dobra in izbrisu zaznambe javnega dobra pri nepremičnini s parc. št. 1032/79, k.o. 1381 Boštanj, ostane vknjižena lastninska pravica na imetnika Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica, matična št. 5883008000.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0088/2020, 71130072/2020, 7113-0104/2013,
7113-0075/2013, 7113-0030/2013, 7113-0063/2008,
7113-0008/2013,
7113-0090/2015, 7113-0009/2021, 7113-0120/2013,
7113-0107/2020
Sevnica, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost