Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

764. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Sevnica, stran 2475.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 21. redni seji dne 24. 2. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Sevnica 
1. člen 
(1) Za javno infrastrukturo na področju kulture se določijo nepremičnine, ki so v lasti Občine Sevnica in so namenjene kulturi, in sicer:
1. Grad Sevnica, Cesta na grad 17, 8290 Sevnica, stavba št. 1379-1562, parc. št. 933/2 k.o. 1379 Sevnica, ter pripadajoče zemljišče s parc. št. 931/1, 931/2, 931/3 in 933/1, vse k.o. 1379 Sevnica;
2. Lutrovska klet, Cesta na grad 17a, 8290 Sevnica, stavbe št. 1379-1291, 1379-1292 in 1379-1602, parc. št. 935/6 k.o. 1379 Sevnica;
3. Vrtnarjeva vila na gradu, Cesta na grad 18, 8290 Sevnica, stavba št. 1379-360, parc. št. 931/4 k.o. 1379 Sevnica;
4. Knjižnica Sevnica, Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica, deli stavbe št. 1379-932-21, 1379-932-22, 1379-932-23, 1379-932-25, 1379-932-26, 1379-932-27, 1379-932-28 in 1379-932-29, parc. št. 290/13 k.o. 1379 Sevnica;
5. Kulturni dom Blanca, Blanca 24, 8283 Blanca, stavba št. 1377-311, parc. št. 698 k.o. 1377 Blanca;
6. Kulturni dom Krmelj, Krmelj 54, 8296 Krmelj, del stavbe št. 1389-273-6, parc. št. 599/4 k.o. 1389 Goveji Dol;
7. Kulturni dom Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 43, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, št. stavbe 1364-111, parc. št. *111 k.o. 1364 Loka pri Zidanem Mostu;
8. Kulturni dom Šentjanž, Šentjanž 23, 8297 Šentjanž, stavba št. 1384-145, parc. št. 5/2 k.o. 1384 Šentjanž;
9. Kulturna dvorana Tržišče, Tržišče 43, 8295 Tržišče, dela stavbe št. 1397-750-8 in 1397-750-9, parc. št. 1713/4 k.o. 1397 Tržišče;
10. Dom kulture in prosvete Studenec, Studenec b.š., 8293 Studenec, št. stavbe 1393-1201, parc. št. *252 k.o. 1393 Studenec;
11. Dom krajanov Razbor, Razbor 11a, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, stavba št. 1362-144, parc. št. 1014 k.o. 1362 Okroglice;
12. Večnamenski dom Zabukovje, Zabukovje nad Sevnico 5, 8292 Zabukovje, stavba št. 1367-564, parc. št. 1460/8 k.o. 1367 Zabukovje;
13. Hiša Alojzija Grozdeta, Gornje Impolje 4, 8293 Studenec, stavba št. 1392-713, parc. št. 3537 k.o. 1392 Hubajnica;
14. Brivsko-frizerski salon Kreutz, Glavni trg 17, 8290 Sevnica, del stavbe št. 1379-1355-3, parc. št. 30/4 k.o. 1379 Sevnica.
(2) Za javno infrastrukturo na področju kulture se določi tudi oprema v nepremičninah, navedenih v prejšnjem odstavku, ki je namenjena opravljanju kulturne dejavnosti.
2. člen 
Nepremičnine, navedene v prvem odstavku prejšnjega člena, se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
3. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 9/98).
(2) V zemljiški knjigi se pri vseh nepremičninah izbrišejo zaznambe javne infrastrukture na področju kulture z ID zaznambe 12094620, 12092600, 12096586, 12093054, 12092969, 12094292, 12094293, 12094294, 12094295, 12094296 in 12094297, vpisane na podlagi Sklepa o določitvi nepremičnin, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 9/98).
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0003/2021
Sevnica, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk 

AAA Zlata odličnost