Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

759. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3 / 2021, stran 2467.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 20. seji, dne 25. 2. 2021, sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 3 / 2021
I. 
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na nepremičninah:
– parc. št. 1201/12, parc. št. 1025/10, parc. št. 1025/14, parc. št. 1026/2, parc. št. 892/4, parc. št. 1030/2, parc. št. 893/2, parc. št. 894/4, parc. št. 1320/6, parc. št. 1199/8, parc. št. 892/6 in parc. št. 1031/2, vse k.o. 1313 – Anovec;
– parc. št. 5030, k.o. 1320 – Drnovo;
– parc. št. 734/2, parc. št. 735/11, parc. št. 735/4, parc. št. 735/6, parc. št. 733/2, parc. št. 389/2, parc. št. 742/2 in parc. št. 356/5, vse k.o. 1358 – Dolenji Leskovec;
– parc. št. 248/2, parc. št. 227/4, parc. št. 227/7, parc. št. 232/2, parc. št. 232/4, parc. št. 235/3, parc. št. 237/2, parc. št. 238/2, parc. št. 238/5, parc. št. 238/7, parc. št. 239/2 in parc. št. 230/4, vse k.o. 1354 – Gorica;
– parc. št. 2461/4, parc. št. 2462/5, parc. št. 2441/2, parc. št. 748/2, parc. št. 748/3 in parc. št. 749/2, vse k.o. 1322 – Krško;
– parc. št. 116/2, parc. št. 265/2, parc. št. 263/2, parc. št. 267/2, parc. št. 260/6, parc. št. 271/3, parc. št. 115/2, parc. št. 269/2, parc. št. 271/2, parc. št. 270/2 in parc. št. 113/2, vse k.o. 1311 – Kostanjek;
– parc. št. 1348/2, parc. št. 972/166, parc. št. 972/168, parc. št. 972/169, parc. št. 972/164 in parc. št. 2385, vse k.o. 1321 – Leskovec;
– parc. št. 71/2 in parc. št. 71/3, obe k.o. 1359 – Presladol;
– parc. št. 886/15 in parc. št. 886/16, obe k.o. 1333 – Planina;
– parc. št. 1337/13 in parc. št. 1337/15, obe k.o. 1332 – Podbočje;
– parc. št. 36/2, parc. št. 36/4, parc. št. 15/7, parc. št. 15/3, parc. št. 14/2 in parc. št. 23/4, vse k.o. 1327 – Površje;
– parc. št. 160/6 in parc. št. 219/5, obe k.o. 1324 – Ravno;
– parc. št. 2446/4 in parc. št. 2438/5, obe k.o. 1326 – Raka;
– parc. št. 148/2, parc. št. 145/12 in parc. št. 230/9, vse k.o. 1339 – Reštanj;
– parc. št. 191/11, parc. št. 191/7, parc. št. 191/8 in parc. št. 228/9, vse k.o. 1360 – Rožno;
– parc. št. 422/12, parc. št. 422/14, parc. št. 422/10, parc. št. 418/8, parc. št. 418/9, parc. št. 418/20, parc. št. 425/5, parc. št. 425/7, parc. št. 711/2, parc. št. 713/2, parc. št. 590/22, parc. št. 716/9, parc. št. 716/10, parc. št. 718/2, parc. št. 719/2, parc. št. 436/8, parc. št. 436/10, parc. št. 436/13, parc. št. 436/14, parc. št. 89/9, parc. št. 715/4, parc. št. 655/2, parc. št. 656/6, parc. št. 717/2 in parc. št. 717/3, vse k.o. 1316 – Stara vas;
– parc. št. 219/3, parc. št. 234/2 in parc. št. 251/6, vse k.o. 1314 – Sremič;
– parc. št. 935/2 in parc. št. 947/2, obe k.o. 1328 – Smednik;
– parc. št. 570/6, parc. št. 570/8, parc. št. 570/9, parc. št. 571/5, parc. št. 571/7, parc. št. 571/8 in parc. št. 571/9, vse k.o. 1350 – Senovo;
– parc. št. 582/6, parc. št. 583/2, parc. št. 580/2, parc. št. 581/2, parc. št. 586/2, parc. št. 558/2, parc. št. 592/6, parc. št. 534/3, parc. št. 532/2, parc. št. 533/2, parc. št. 612/4, parc. št. 652/7, parc. št. 652/8, parc. št. 653/6, parc. št. 653/7, parc. št. 654/5, parc. št. 655/7, parc. št. 655/9, parc. št. 615/12 in parc. št. 615/10, vse k.o. 1337 – Stranje;
– parc. št. 68/7, parc. št. 62/2 in parc. št. 68/8, vse k.o. 1345 – Šedem;
– parc. št. 2433/2, parc. št. 2479/174, parc. št. 2413/6, parc. št. 2388/2, parc. št. 2389/2, parc. št. 2440/2, parc. št. 2479/284, parc. št. 2479/285, parc. št. 2479/287, parc. št. 2479/288, parc. št. 2479/289, parc. št. 2479/290, parc. št. 2479/291, parc. št. 2479/280, parc. št. 2479/281, parc. št. 2479/282, parc. št. 2400/4, parc. št. 2479/180 in parc. št. 2479/178, vse k.o. 1323 – Veliki Trn;
– parc. št. 281/2, parc. št. 3347/4, parc. št. 568/2, parc. št. 569/4, parc. št. 569/6, parc. št. 573/4, parc. št. 573/5, parc. št. 573/6, parc. št. 280/4, parc. št. 280/6, parc. št. 564/4, parc. št. 564/6, parc. št. 3345/2, parc. št. 570/5, parc. št. 276/3, parc. št. 276/4, parc. št. 279/2, parc. št. 279/3, parc. št. 574/2, parc. št. 575/2 in parc. št. 563/2, vse k.o. 1329 – Veliki Podlog;
– parc. št. 398/3, parc. št. 574 in parc. št. 397, vse k.o. 1315 – Videm;
– parc. št. 15/8, parc. št. 139/4, parc. št. 15/6, parc. št. 149/4, parc. št. 5/2, parc. št. 3/6, parc. št. 3/11, parc. št. 7/2, parc. št. 8/2, parc. št. 40/2, parc. št. 131/2, parc. št. 147/7, parc. št. 147/4 in parc. št. 142/4, vse k.o. 1342 – Veliki Dol;
– parc. št. 436/2, parc. št. 643/2, parc. št. 462/2, parc. št. 463/5, parc. št. 463/7 in parc. št. 510/2, vse k.o. 1343 – Veliki Kamen.
II. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-3/2021-O507
Krško, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost