Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

758. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2 / 2021, stran 2466.

  
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo, 79/16 in 26/19) je Občinski svet Občine Krško, na 20. seji, dne 25. 2. 2021, sprejel
S K L E P 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra št. 2 / 2021
I. 
Ustanovi se grajeno javno dobro v lasti Občine Krško na nepremičninah:
– parc. št. 967/5, parc. št. 967/6, parc. št. 967/4, parc. št. 955/10, parc. št. 955/12, parc. št. 1315/2, parc. št. 939/5, parc. št. 964/5, parc. št. 954/2, parc. št. 888/5, parc. št. 1025/12, parc. št. 896/5, parc. št. 1020/3, parc. št. 1020/4, parc. št. 1021/3, parc. št. 1023/6, parc. št. 1023/8, parc. št. 1204/18, parc. št. 1204/20, parc. št. 1204/22, parc. št. 1033/2, parc. št. 935/10, parc. št. 936/4, parc. št. 936/5, parc. št. 937/2, parc. št. 937/3, parc. št. 937/5, parc. št. 937/6, parc. št. 938/3, parc. št. 938/5, parc. št. 961/10, parc. št. 1025/8, parc. št. 1201/10, parc. št. 894/6, parc. št. 1201/16, parc. št. 1202/9, parc. št. 1204/16, parc. št. 961/8, parc. št. 959/2, parc. št. 961/6 in parc. št. 961/10, vse k.o. 1313 – Anovec;
– parc. št. 555/19 in parc. št. 555/20, obe k.o. 1357 – Brestanica;
– parc. št. 446/11, parc. št. 447/22, parc. št. 447/23, parc. št. 594/2, parc. št. 597/2, parc. št. 597/4, parc. št. 598/9, parc. št. 517/6, parc. št. 517/8, parc. št. 517/10, parc. št. 512/2, parc. št. 514/2, parc. št. 515/4 in parc. št. 515/6, vse k.o. 1349 – Dovško;
– parc. št. 4996/2, parc. št. 5027, parc. št. 5025, parc. št. 2105/134, parc. št. 2105/145, parc. št. 3669, parc. št. 3668 in parc. št. 3667, vse k.o. 1320 – Drnovo;
– parc. št. 345/7, parc. št. 346/2 in parc. št. 347/4, vse k.o. 1346 – Gorenji Leskovec;
– parc. št. 225/5, k.o. 1347 – Kališovec;
– parc. št. 343/2, parc. št. 355/8, parc. št. 355/6, parc. št. 526/11, parc. št. 336/4, parc. št. 459/2, parc. št. 460/2 in parc. št. 460/3, vse k.o. 1311 – Kostanjek;
– parc. št. 3979/2 in parc. št. 2493/4, obe k.o. 1322 – Krško;
– parc. št. 2430, parc. št. 2428, parc. št. 5/118, parc. št. 23/2, parc. št. 23/3, parc. št. 27/6, parc. št. 27/7, parc. št. 390/2, parc. št. 354/3, parc. št. 927/12, parc. št. 398/4, parc. št. 396/2, parc. št. 635/6, parc. št. 635/12, parc. št. 860/4, parc. št. 860/7, parc. št. 2379, parc. št. 325/2, parc. št. 691/2, parc. št. 321/2, parc. št. 326/4, parc. št. 326/6, parc. št. 5/115, parc. št. 29/6, parc. št. 1197/434, parc. št. 1197/432, parc. št. 1197/428, parc. št. 1197/422, parc. št. 1197/426, parc. št. 1205/223, parc. št. 1205/218 in parc. št. 1205/214, vse k.o. 1321 – Leskovec;
– parc. št. 162/2, parc. št. 175/4, parc. št. 178/2, parc. št. 189/2, parc. št. 174/2, parc. št. 160/5, parc. št. 160/3, parc. št. 174/4 in parc. št. 173/2, vse k.o. 1352 – Lokve;
– parc. št. 673/5, k.o. 1340 – Mrčna sela;
– parc. št. 2930/2 in parc. št. 2931, obe k.o. 1332 – Podbočje;
– parc. št. 866/86, parc. št. 866/76, parc. št. 881/5, parc. št. 871/6, parc. št. 873/4, parc. št. 875/3, parc. št. 876/3, parc. št. 880/5, parc. št. 879/3, parc. št. 2672/2, parc. št. 2672/3, parc. št. 2628/2, parc. št. 2630/2, parc. št. 936/2, parc. št. 922/2, parc. št. 912/2, parc. št. 212/4, parc. št. 213/2, parc. št. 212/3, parc. št. 158/8, parc. št. 218/5, parc. št. 165/4, parc. št. 165/6, parc. št. 166/4, parc. št. 866/89, parc. št. 140/2, parc. št. 152/4, parc. št. 152/6, parc. št. 154/4, parc. št. 6/6 in parc. št. 6/5, vse k.o. 1324 – Ravno;
– parc. št. 428/2, parc. št. 189/6, parc. št. 235/5, parc. št. 228/7, parc. št. 220/5, parc. št. 221/5, parc. št. 561/6 in parc. št. 209/8, vse k.o. 1360 – Rožno;
– parc. št. 3729/2, k.o. 1326 – Raka;
– parc. št. 248/9 in parc. št. 192/2, obe k.o. 1350 – Senovo;
– parc. št. 2109/2, parc. št. 2094/6, parc. št. 2094/4, parc. št. 18/2 in parc. št. 2092/2, vse k.o. 1325 – Senuše;
– parc. št. 437/7, parc. št. 437/11, parc. št. 437/9, parc. št. 437/12, parc. št. 437/13, parc. št. 426/5, parc. št. 426/6, parc. št. 634/28, parc. št. 634/29, parc. št. 634/32, parc. št. 634/33, parc. št. 427/10, parc. št. 427/12, parc. št. 590/22, parc. št. 418/13, parc. št. 418/15, parc. št. 420/7, parc. št. 420/9, parc. št. 421/5, parc. št. 636/51, parc. št. 641/7, parc. št. 418/17, parc. št. 418/18, parc. št. 427/14, parc. št. 433/2, parc. št. 369/10, parc. št. 369/16, parc. št. 372/21, parc. št. 369/21, parc. št. 369/22 in parc. št. 768/31, vse k.o. 1316 – Stara vas;
– parc. št. 844/2, k.o. 1317 – Stari Grad;
– parc. št. 239/3, parc. št. 408/8, parc. št. 160/5, parc. št. 235/4, parc. št. 164/2, parc. št. 220/4, parc. št. 153/2, parc. št. 231/2, parc. št. 200/2, parc. št. 150/5, parc. št. 266/2, parc. št. 267/2, parc. št. 230/2, parc. št. 147/2 in parc. št. 148/3, vse k.o. 1314 – Sremič;
– parc. št. 48/22 in parc. št. 1/4, obe k.o. 1315 – Videm;
– parc. št. 482/6, parc. št. 484/2, parc. št. 435/2, parc. št. 435/3, parc. št. 644/2, parc. št. 467/2, parc. št. 464/2, parc. št. 464/3, parc. št. 624/2, parc. št. 626/2, parc. št. 632/2, parc. št. 633/2, parc. št. 480/2, parc. št. 482/8, parc. št. 511/8, parc. št. 461/2, parc. št. 438/2, parc. št. 629/2, parc. št. 511/11 in parc. št. 650/2, vse k.o. 1343 – Veliki Kamen;
– parc. št. 2479/173, parc. št. 2535/10, parc. št. 2537/8, parc. št. 2535/7, parc. št. 2537/7, parc. št. 623/3, parc. št. 624/2, parc. št. 490/2 in parc. št. 2341/8, vse k.o. 1323 – Veliki Trn.
II. 
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 478-3/2021-O507
Krško, dne 25. februarja 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost