Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2021 z dne 12. 3. 2021

Kazalo

756. Sklep o uvrstitvi v plačni razred direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Krško, stran 2466.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) izdajamo v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Krško naslednji
S K L E P 
I. 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Krško se za določitev osnovne plače uvrsti v 51. plačni razred.
II. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-24/2021-O301
Krško, dne 29. januarja 2021
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko 

AAA Zlata odličnost